Редакційна політика

Галузь та проблематика

Галузь науки: філологічні науки та соціальні комунікації

Проблематика: наукові студії видання порушують актуальні проблеми української та світової літератури, історії та теорії літератури, лінгвістики, медіа-комунікацій.

 

Політика розділів

Теоретичні обрії літературознавства

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія літератури як структура

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Доба народництва: простір інтерпретації

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Медіа та віртуальна реальність

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Лінгвістичний аналіз художнього тексту

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Огляди і рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Світова філологічна думка українською

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Переклади та інтерпретації

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Етична політика видання

Редакційна політика наукового електронного видання „Синопсис: текст, контекст, медіа” передбачає дотримання етичних норм, усталених міжнародною науковою спільнотою, та рекомендацій Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org). Перед затвердженням до публікації кожна стаття проходить два етапи рецензування (внутрішнє і зовнішнє).