Про нас

Про журнал

Проблематика: наукові студії видання порушують актуальні проблеми української та світової літератури, історії та теорії літератури, лінгвістики, медіа-комунікацій.

Галузь науки: філологічні науки та соціальні комунікації.

Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка

"Синопсис: текст, контекст, медіа" входить до переліку електронних наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук із філології (наказ № 1328 від 21.12.2015).

Періодичність публікації: 4 випуски на рік (дати виходу номерів – 31 березня, 30 червня, 30 жовтня, 30 грудня)

Мова рукопису: українська, російська, англійська, польська

Індексується Google Scholar

Індексується Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Індексується Simle Search Metadata (SSM)

Редакційна колегія

Головний редактор: Козлов Роман Анатолійович, д-р філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка

Члени редколегії:

Бондарева Олена Євгенівна, д-р філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Брацкі Артур, д-р філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Бровко Олена Олександрівна, д-р філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Буніятова Ізабела Рафаїлівна, д-р філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

ван Пір Віллі, д-р філол. наук, Мюнхенський університет імені Людвіга Максиміліана (Німеччина);

Віннікова Наталія Миколаївна, д-р філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Єременко Олена Володимирівна, д-р філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Кафтанджиєв Христо, д-р філол. наук, Софійський університет (Болгарія);

Лавський Ярослав, д-р філол. наук, , Білостоцький університет (Польща);

Мейзерська Тетяна Северинівна, д-р філол. наук, Київський національний лінгвістичний університет;

Поліщук Ярослав Олексійович, д-р філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Яніцька Анна, д-р філол. наук, Білостоцький університет (Польща);

Анісімова Людмила Вікторівна, канд. філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Видайчук Тетяна Леонідівна, канд. філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Вишницька Юлія Василівна, канд. філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Олійник Світлана Миколаївна, канд. філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Сінченко Олексій Дмитрович, канд. філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Чеснокова Ганна Вадимівна, канд. філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вощенко Олена Іванівна (випусковий редактор)

Склад редакційної колегії затверджено на засіданні Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка 21 грудня 2017 р.

Контактна інформація

Поштова адреса: вул. Тимошенко, 13б, Київ, Україна, 04053

Основна контактна особа: Козлов Роман Анатолійович

Email: r.kozlov@kubg.edu.ua