Про нас

Про журнал

Проблематика: наукові студії видання порушують актуальні проблеми української та світової літератури, історії та теорії літератури, лінгвістики, медіа-комунікацій.

Галузь науки: філологічні науки та соціальні комунікації.

Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка

"Синопсис: текст, контекст, медіа" входить до переліку електронних наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук із філології (наказ № 1328 від 21.12.2015).

Періодичність публікації: 4 випуски на рік (дати виходу номерів – 31 березня, 30 червня, 30 жовтня, 30 грудня)

Мова рукопису: українська, російська, англійська, польська

Індексується Google Scholar

Індексується Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Індексується Simle Search Metadata (SSM)

Редакційна колегія

Головний редактор: Єременко Олена Володимирівна, доктор філологічних наук, професор (Київський університет імені Бориса Грінченка).

Члени редколегії:

Бондарева Олена Євгенівна, д-р філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Брацкі Артур, д-р філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Бровко Олена Олександрівна, д-р філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Буніятова Ізабела Рафаїлівна, д-р філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

ван Пір Віллі, д-р філол. наук, Мюнхенський університет імені Людвіга Максиміліана (Німеччина);

Віннікова Наталія Миколаївна, д-р філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Кафтанджиєв Христо, д-р філол. наук, Софійський університет (Болгарія);

Лавський Ярослав, д-р філол. наук, , Білостоцький університет (Польща);

Мейзерська Тетяна Северинівна, д-р філол. наук, Київський національний лінгвістичний університет;

Поліщук Ярослав Олексійович, д-р філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Яніцька Анна, д-р філол. наук, Білостоцький університет (Польща);

Анісімова Людмила Вікторівна, канд. філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Видайчук Тетяна Леонідівна, канд. філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Вишницька Юлія Василівна, канд. філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Олійник Світлана Миколаївна, канд. філол. наук (відповідальний секретар), Київський університет імені Бориса Грінченка;

Сінченко Олексій Дмитрович, канд. філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Чеснокова Ганна Вадимівна, канд. філол. наук, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Склад редакційної колегії затверджено на засіданні Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 11 від 22 жовтня 2015 року).

Контактна інформація

Поштова адреса: вул. Тимошенко, 13б, Київ, Україна, 04053

Основна контактна особа: Олійник Світлана Миколаївна

Email: sm.oliinyk@kubg.edu.ua