Редакційна політика

Етична політика

Редакційна політика фахового електронного журналу „Синопсис: текст, контекст, медіа” передбачає дотримання етичних норм, усталених міжнародною науковою спільнотою, та рекомендацій Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org). 

Члени редакційної колегії  уважно розглядають будь-які можливі суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті тощо). У разі підтвердження підозр щодо плагіату чи фальсифікації результатів, статтю буде відхилено.

 Автори залишають за собою право на авторство статей, опублікованих у журналі.

Політика рецензування

Усі наукові статті, які надійшли до редакції, проходять рецензування. Рецензування орієнтоване на об’єктивну оцінку змісту наукової статті, її відповідності актуальним проблемам науки й вимогам журналу та передбачає комплексний аналіз переваг та недоліків статті.

Електронний фаховий журнал «Синопсис: текст, контекст, медіа» застосовує процедуру подвійного «сліпого» рецензування – оцінка рукопису статті двома рецензентами без повідомлення імені автора та іншого експерта. Автор також не знає імен рецензентів. Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускового редактора журналу.

Здійснення рецензування:
1. Редакція перевіряє надіслані статті на антиплагіат за допомогою відповідного програмного забезпечення.

2. Редакційна колегія призначає для рецензування рукопису двох незалежних експертів за профілем дослідження. Рецензенти упродовж двох тижнів оцінюють статтю.

3. Редакція надсилає автору рукопис статті з зауваженнями рецензентів та пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті. Автору надано місяць для виправлення зауважень та повторного надсилання статті до редакції.

4. Виправлений варіант погоджується з рецензентами, що роблять висновок про можливість публікації. У разі відхилення рецензентами статті редакція надсилає автору письмове повідомлення.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику безкоштовного негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу відповідно до Будапештської Декларації відкритого доступу.

Тип ліцензії: Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Опубліковані статті розміщені в Інституційному репозиторії Київського університету імені Бориса Грінченка та інформаційному ресурсі "Наукова періодика України" Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.