(1)
Żmudzka-Brodnicka, M. „DOPÓKI NARÓD POSŁUGUJE SIĘ WŁASNYM JĘZYKIEM, DOPÓTY ZACHOWUJE SAM SIEBIE…”. Синопсис 2013.