Morkotun, S. (2016). ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЛІНГВОПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА МАСОВУ АУДИТОРІЮ. Синопсис: текст, контекст, медіа, (3(15), 100–107. https://doi.org/10.28925/2311-259X.2016(3)1173