Murdza, I. M. (2013). Вербалізація концепту «Сад» у староукраїнській мові. Синопсис: текст, контекст, медіа, (1). вилучено із https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/25