Moskalov, D., & Kaleshchuk, M. (2019). До проблеми семантичних трансформацій при перекладі Біблії на японську мову. Синопсис: текст, контекст, медіа, 25(4), 149–155. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2019.4.4