Гальчук, О. (2021). Ремінісценції танцю Саломеї і танцю смерті в авторських моделях літератури порубіжжя. Синопсис: текст, контекст, медіа, 27(3), 128–135. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2021.3.1