Гальчук, Оксана. 2021. «Ремінісценції танцю Саломеї і танцю смерті в авторських моделях літератури порубіжжя». Синопсис: текст, контекст, медіа 27 (3):128–135. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2021.3.1.