Moskalchuk, A. (2015) «КОНЦЕПТ ‘ДОРОГА’ У СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ В. ШЕВЧУКА: ТРАДИЦІЙНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ СКЛАДНИКИ», Синопсис: текст, контекст, медіа, (3(11). doi: 10.28925/2311-259x.2015.344.