Morkotun, S. (2016) «ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЛІНГВОПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА МАСОВУ АУДИТОРІЮ», Синопсис: текст, контекст, медіа, 0(3(15), с. 100–107. doi: 10.28925/2311-259X.2016(3)1173.