Yevtushenko, S. O. (2013) «Провідні мотиви лірики Ади Негрі», Синопсис: текст, контекст, медіа, (2). доступний у: https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/45 (дата звернення: 10Грудень2022).