Гальчук, О. (2021) «Ремінісценції танцю Саломеї і танцю смерті в авторських моделях літератури порубіжжя», Синопсис: текст, контекст, медіа, 27(3), с. 128–135. doi: 10.28925/2311-259x.2021.3.1.