Żmudzka-Brodnicka, M. (2013) «„DOPÓKI NARÓD POSŁUGUJE SIĘ WŁASNYM JĘZYKIEM, DOPÓTY ZACHOWUJE SAM SIEBIE…”», Синопсис: текст, контекст, медіа, (3-4). доступний у: https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/68 (дата звернення: 18Січень2021).