[1]
M. Żmudzka-Brodnicka, «„DOPÓKI NARÓD POSŁUGUJE SIĘ WŁASNYM JĘZYKIEM, DOPÓTY ZACHOWUJE SAM SIEBIE…”», Синопсис, вип. 3-4, Груд 2013.