Гальчук, О. «Ремінісценції танцю Саломеї і танцю смерті в авторських моделях літератури порубіжжя». Синопсис: текст, контекст, медіа, вип. 27, вип. 3, Жовтень 2021, с. 128–135, doi:10.28925/2311-259x.2021.3.1.