Природа народної сміхової культури і явище низового бароко в Україні

Ключові слова: бароко, низове бароко, бурлескно-травестійна поезія, народна сміхова культура, сміхова образність

Анотація

У статті розглянуто зв’язки української барокової літератури низового стильового рівня зі специфічним народно-сміховим світоглядом українців. Мета дослідження полягає в зʼясуванні впливу традицій народної сміхової культури на змістові та образні особливості гумористично-сатиричних творів барокової епохи. Проаналізовано спостереження М. Бахтіна над природою сміхових обрядово-видовищних форм Середньовіччя, які проектуються на народні обрядові дійства українців. У результаті дослідження встановлено, що для народного обрядового сміху характерні такі риси, як святковість, всенародність, універсальність, амбівалентність, життєствердність. Ці ознаки фольклорного світобачення позначилася і на творах низового бароко. Бурлескна творчість розглядається як мистецьке вираження специфічного бурлескного світобачення, тотожного народній сміховій культурі. У народній культурі сміх виступає універсальним об’єднуючим началом, вираженням повноцінного погляду на світ, альтернативою серйозному світогляду. Мета такого сміху – не деструкція, а поштовх до самовдосконалення. Сміх служить своєрідним стержнем, віссю народного та бурлескного світобачення та знаходить свій вияв як у творах фольклору, так і в літературній бурлескній творчості. Проаналізовано особливий тип народної сміхової образності, що вплинув на літературу низового бароко. Провідною його особливістю є зниження, приземлення, тобто переведення всього високого, духовного, ідеального в матеріально-тілесний план. Це стосується категорії святості та народних уявлень про матеріально-тілесні потреби людини. Доведено, що показ тілесних потреб у народній творчості та зразках низового бароко набуває комічного висвітлення, гіперболізується, хоча в цілому має позитивний, життєствердний, а не деструктивний характер. Новизна статті полягає у спробі аналізу бурлескно-травестійної спадщини у двох аспектах – у проекції на основні структурні складові української народної сміхової культури та з огляду на специфіку бурлескного світобачення. Практичне значення дослідження полягає в тому, що наведені в роботі паралелі ілюструють діалог академічної бурлескної культури з народною сміховою творчістю в період Бароко.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Larysa Semeniuk, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури

Посилання

Bakhtin, M. (1990). Rable i narodnaja kul'tura srednevekov'ja i Renessansa [Rabelais and the folk culture of the Middle Ages and the Renaissance]. Moscow: Novyj mir.

Bovsunivska, T. (2001). Istoriia ukrainskoi estetyky pershoi polovyny ХІХ stolittia . [History of Ukrainian aesthetics of the first half of the XIX century ]. Kyiv: Vydavnychyi dim D. Buraho.

Britsyna, O., & Holovakha, I. (2005). Karnaval revoliutsii [ Carnival of the Revolution ]. Krytyka, 3, 17–19.

Bulashev, H. (1993). Ukrainskyi narod u svoikh lehendakh, relihiinykh pohliadakh ta viruvanniakh. Kosmohonichni ukrainski narodni pohliady ta viruvannia [Ukrainian people in their legends, religious beliefs and beliefs. Cosmogonic Ukrainian folk beliefs and beliefs ]. Kyiv: Dovira.

Chyzhevskyi, D. (1994). Istoriia ukrainskoi literatury: vid pochatkiv do doby realizmu. [History of Ukrainian literature: from the beginning to the time of realism ]. Ternopil: Femina.

Dei, O. (Ed.). (1974). Ukrainski narodni pisni, v zapysakh Zoriana Dolenhy-Khodakovskoho. [Ukrainian folk songs recorded by Zorian Dolenha-Khodakovskyi ]. Kyiv: Naukova dumka.

Dei. O. (Ed.). (1985). Narodni pisni v zapysakh Mykoly Hoholia [Folk songs in the records of Nikolai Gogol ]. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Franko, I. (1980). Do istorii ukrainskoho vertepu XVIII v. [ To the history of the Ukrainian vertebrate of the eighteenth century ]. In I. Franko, Zibrannia tvoriv u 50 tomakh (Vol. 36, 170–210). Kyiv: Naukova dumka.

Hrushevskyi, M. (1993). Istoriia ukrainskoi literatury [History of Ukrainian Literature] (Vol. 1). Kyiv: Lybid.

Karol, M. (2016). Khrystyianska tematyka v ukrainskykh humorystychno-satyrychnykh tvorakh epokhy Baroko i proiav u nykh burlesknoho svitobachennia [ Christian themes in the Ukrainian comic and satirical works of the Baroque era and the manifestation of them in the Burlesque worldview ]. Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy im. P. I. Chaikovskoho , 1(30), 143–154.

Kyrylenko, N. (2016). Evoliutsiinyi kharakter narodnoho humoru yak natsionalnoho kodu ukraintsiv [ Evolutionary character of folk humour as the national code of Ukrainians]. Naukovyi visnyk MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho. Filolohichni nauky (Literaturoznavstvo), 1(17), 120–123.

Lanovyk, M., & Lanovyk, Z. (2006). Ukrainska usna narodna tvorchist [Ukrainian oral folk art] (4th ed.). Kyiv: Znannia-Pres.

Litopys ruskyi [Chronicle of the Rus ]. (1989). Kyiv: Dnipro.

Makhnovets, L. (1959). Humor i satyra nashykh predkiv [ Humor and satire of our ancestors]. In L. Makhnovets (Ed.), Davnii ukrainskyi humor i satyra (pp. 5–40). Kyiv: Derzhavne vydavnytsvo khudozhnoi literatury. Р. 5–40.

Myshanych, O. (Ed.). (1983). Ukrainska literatura XVIII st. Poetychna tvorchist. Dramatychni tvory. Prozovi tvory [Ukrainian literature of the XVIII century. Poetic creativity Dramatic works. Prose works ]. Kyiv: Naukova dumka.

Nomys, M. (Ed.). (1993). Ukrainski prykazky, pryslivia i take inshe [Ukrainian sayings, proverbs etc.]. Kyiv: Lybid.

Tananaeva, L. (1982). O nizovyh formah v iskusstve Vostochnoj Evropy v jepohu barokko (XVII–XVIII vv.) [ On grass-roots forms in the art of Eastern Europe in the Baroque era (XVII–XVIII centuries) ]. In Primitiv i ego mesto v hudozhestvennoj kul'ture Vostochnoj Evropy Novogo i Novejshego vremeni (pp. 29–43). Moscow: Nauka.


Переглядів анотації: 176
Завантажень PDF: 503
Опубліковано
2019-03-31
Як цитувати
Semeniuk, L. (2019). Природа народної сміхової культури і явище низового бароко в Україні. Синопсис: текст, контекст, медіа, 25(1), 23–30. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2019.1.4
Розділ
Історія літератури як структура