Процес рецензування

Електронний журнал «Синопсис: текст, контекст, медіа» застосовує процедуру подвійного сліпого рецензування (автор не знає імені експерта і навпаки). Взаємодію авторів і рецензентів забезпечує головний редактор.

Об’єктивне рецензування передбачає оцінку змісту статті, його актуальності, відповідності профілю журналу, достатність огляду наукової літератури, комплексний аналіз переваг і недоліків висвітленого дослідження.

Етапами рецензування є:

  1. Автоматизована перевірка дотримання академічної доброчесності в статті (зокрема перевірка на плагіат з допомогою Unicheck).
  2. Попередня оцінка рівня статті членами редколегії за науковим профілем.
  3. Вибір незалежного експерта за науковим профілем та його робота впродовж двох тижнів.
  4. Передача автору зауважень і рекомендацій рецензента. Доопрацювання статті автором.
  5. Погодження нової версії статті з рецензентом. За необхідності — другий і третій етапи рецензування або призначення додаткового рецензента.

Для рецензування редколегія запрошує досвідчених фахівців у вузьких наукових галузях.