Процес рецензування

Електронний журнал «Синопсис: текст, контекст, медіа» застосовує процедуру подвійного сліпого рецензування (автор не знає імені та афіліації експерта і навпаки). Взаємодію авторів і рецензентів забезпечують головний редактор, заступник головного редактора, випусковий редактор. Автори і рецензенти не взаємодіють між собою безпосередньо.

Об’єктивне незалежне рецензування передбачає оцінку змісту статті, його актуальності, відповідності профілю журналу, достатність огляду наукової літератури, комплексний аналіз переваг і недоліків висвітленого дослідження.

Етапами рецензування є:

  1. Автоматизована перевірка дотримання академічної доброчесності в статті (зокрема перевірка на плагіат з допомогою Unicheck та інших технічних засобів).
  2. Попередня оцінка рівня статті членами редколегії (до 2 тижнів, крім канікул і часу підготовки чергового випуску).
  3. Висловлення зауважень від редколегії або відхилення подання.
  4. Вибір незалежного експерта за науковим профілем і призначення його як рецензента.
  5. Рецензування статті впродовж 1 місяця.
  6. Передача автору зауважень і рекомендацій рецензента. Доопрацювання статті автором.
  7. Погодження нової редакції статті.
  8. За необхідності повтор четвертого — сьомого етапів або призначення додаткового рецензента.

Для рецензування редколегія запрошує досвідчених фахівців у вузьких наукових галузях.