Синопсис: текст, контекст, медіа

Проблематика: наукові студії видання порушують актуальні проблеми української та світової літератури, історії та теорії літератури, лінгвістики, медіа-комунікацій.

Галузь науки: філологічні науки та соціальні комунікації

Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка

Рік заснування: 2012

Періодичність публікації: 4 випуски на рік (дати виходу номерів журналу – 31 березня, 30 червня, 30 жовтня, 30 грудня)

Мови рукопису: українська, англійська, польська, російська

Головний редактор: Козлов Роман Анатолійович, д-р філол. наук.

Члени редколегії: Бондарева О.Є., д-р філол. наук; Брацкі А., д-р філол. наук; Бровко О.О., д-р філол. наук; Буніятова І.Р., д-р філол. наук; ван Пір В., д-р філол. наук; Вишницька Ю.В., д-р філол. наук; Віннікова Н.М., д-р філол. наук; Єременко О.В., д-р філол. наук; Кафтанджиєв Х., д-р філол. наук; Лавський Я., д-р філол. наук; Мейзерська Т.С., д-р філол. наук; Поліщук Я.О., д-р філол. наук; Яніцька А., д-р філол. наук; Анісімова Л.В., канд. філол. наук; Видайчук Т.Л., канд. філол. наук; Олійник С.М., канд. філол. наук; Сінченко О.Д., канд. філол. наук; Чеснокова Г.В., канд. філол. наук; Вощенко О.І. (випусковий редактор).

 
 

Індексується Google Scholar, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Simle Search Metadata (SSM)

DOI: https://doi.org/10.28925/2311-259x


ШАНОВНІ АВТОРИ ТА РЕЦЕНЗЕНТИ!

Перш ніж розпочати роботу з журналом, будь ласка, ознайомтесь з Рекомендаціями щодо подання матеріалів та Редакційною політикою.

 

Журнал виходить за підтримки Київського університету імені Бориса Грінченка. Плата за публікацію не стягується.


"Синопсис: текст, контекст, медіа" входить до переліку електронних наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук із філології (наказ № 1328 від 21.12.2015)