Увійдіть на сайт or Зареєструватися щоб зробити подання.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або в коментарях для редактора нижче подані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice або RTF.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництвах для авторів розділу "Про журнал".
  • При оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Рецензований журнал «Синопсис: текст, контекст, медіа» публікує актуальні дослідження в галузях літературознавства, мовознавства та соціальних комунікацій. Перед поданням статті ознайомтеся, будь ласка, із рекомендованою тематикою та публікаціями в недавніх випусках.

1 Подання

До розгляду приймаються статті українською, англійською, польською, німецькою та російською мовами, а також нові переклади видатних наукових і художніх текстів українською мовою з коментарем.

Рекомендуємо подавати статті з обсягом тексту 3000–6000 слів (0,5–1,0 авт. арк.), рецензії — 1500–3000 слів (0,3–0,5 авт. арк.).

Матеріали слід подавати до редколегії за допомогою електронної системи OJS «Синопсис: текст, контекст, медіа».

2 Стиль і структура

Структура, оформлення статті та покликань має відповідати стандартам APA 6th Ed. (Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition).

До тексту статті слід додати її назву, анотацію та ключові слова українською, російською та англійською мовами. Обсяг кожної анотації з ключовими словами — 2000–2300 знаків. В анотації слід відобразити інформацію про актуальність, предмет, поставлену проблему, застосовані методи, головні результати дослідження, їхню новизну та перспективи подальшого вивчення.

Цитування та покликання на джерела в тексті статті здійснюється за стандартами APA 6th Ed. Наприклад: (Петренко, 2019, с. 18), (Петренко, 2019), «у роботі П. Петренка (2019)». Радимо взоруватися на статті, опубліковані в нашому журналі з 2019 року.

Після тексту статті розташовується рубрика «Покликання». У ній наводяться усі згадані й процитовані в тексті джерела, оформлені згідно зі стандартами APA 6th Ed. Для дотримання стандартів радимо користуватися онлайн-сервісами.

Якщо в роботі є покликання на джерела, написані не латинським шрифтом, після рубрики «Покликання» слід навести «References (translated and transliterated)». У цій рубриці подаються всі джерела роботи за стандартом APA 6th Ed. Тут в описах джерел, написаних не латинським шрифтом:
— прізвище та ініціал(и) автора, видавець транслітеруються;
— назва роботи — транслітерується і перекладається англійською мовою;
— тип роботи, супровідні дані, місце видання — перекладаються англійською мовою.

Транслітерацію на латинський шрифт слід виконувати за стандартами:
— для української мови — Постанова КМУ від 27.01.2010 № 55;
— для російської мови — Правила транслітерації Держдепартаменту США.

3 Анонімність

Для забезпечення подвійного сліпого рецензування файл з текстом статті не повинен містити імені чи ініціалів автора (зокрема і в прихованому тексті чи властивостях файлу), будь-яких згадок про приналежність авторові процитованих публікацій.

В окремому супровідному файлі слід подати:
— індекс УДК;
— ім’я, прізвище, по батькові (за наявності), приналежність до наукової чи освітньої установи та її повну поштову адресу, науковий ступінь, публічну адресу електронної пошти, ORCiD iD кожного автора;
— іншу додаткову інформацію, яка може бути корисною для редколегії чи рецензентів.

4 Спілкування

Усе спілкування редколегії з авторами здійснюється через електронну пошту. Потурбуйтеся, щоб листи від редколегії не губилися в папці «Спам» вашого сервісу електронної пошти. Зазвичай вони містять у темі абревіатуру [STKM].

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами на сайті журналу «Синопсис: текст, контекст, медіа», будуть використовуватись тільки для реалізації цілей цього журналу та не будуть поширюватись чи передаватись стороннім особам.

У файлі та на сторінці публікації будуть оприлюднені: ім’я, прізвище автора; назва та адреса організації яку він представляє; адреса електронної пошти.

Дані, зібрані від зареєстрованих та незареєстрованих користувачів журналу, підпадають під сферу стандартного функціонування рецензованих журналів. Це стосується також інформації, яка робить можливим спілкування в редакційному процесі.

Автори публікацій в журналі несуть відповідальність за оприлюднення особистих даних осіб, якщо такі фігурують у дослідженні.