ІНФОТЕЙНМЕНТ ТА ГРА ЯК СКЛАДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ НОВИН

Alina Lisnevska

Анотація


У статті розглядається проблема використання ресурсів  інфотейнменту та гри у процесі створення телевізійних новин,  що  дозволяє легше зберегти в пам'яті  глядачів подію. Це створюється завдяки більш емоційному впливу на глядачів завдяки технології створення екранного видовища та використання  елементів гри.

Ключові слова


інфотейнмент; гра; телевізійні новини; телевізійний репортаж; телевізійна журналістика

Повний текст:

PDF

Посилання


Смирнов В. В. Формы вещания: Функции, типология, структура радиопрограмм: Учебное пособие для вузов / В. В. Смирнов. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 203 с.

Сметанина С. И. Медиа-текст в системе культуры : динамические процессы в языке и стиле журналистики конца XX в. / С.И. Сметанина. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 382 c.

Тоффлер Э. Шок будущего : пер. с англ. / Элвин Тоффлер. – М.: ACT, 2002. – 557 с.

Дауни Л. О будущем новостных организаций и новостей (в США) : пер. с англ. [Электронний ресурс] / Леонард Дауни, Роберт Кайзер // Право общества знать. – Израиль, 2013. – 3 с. – Режим доступа до ст.: http: // www.imw.org.il/russian/article.php?id=312 .

Симоніна Н. Новітні жанри української тележурналістики: розвиток інфотейнменту [Электронний ресурс] / Н. Симоніна. – К., 2012 – 5 с. Режим доступа до ст.: http: // journ.univ.kiev.ua/trk/publikacii/symonina_publ. Php.

Хейзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры. / Й. Хейзинга : Пер., сост. и вступ. ст. Д. Сильвестрова, коммент. Д. Харитоновича. – М.: Прогресс – Традиция, 1997. – 416 с.

Бодрияр Ж. Прозрачность зла / Жан Бодрияр : пер. с фр. Л. Любарской, Е. Марковской. – М.: Добросвет, 2000. – 258 с.

Чміль Г. П. Екранна культура: плюральність проявів : монографія / Г. П. Чміль. – Х.: Крук, 2003 – 336 с.

Третьяков В. Т. Как стать знаменитым журналистом : Курс лекций по теории и практике современной русской журналистики / В. Т. Третьяков. – М. : Ладомир, 2004. – 469 с.

Олешко В.Ф. Журналистика как творчество / В. Ф. Олешко. – М.: РИП – холдинг, 2003. – 222 с.

Ширяева Д. Новости в стиле „инфотейнмент” : проект «Страна и мир» телеканала НТВ / Д. Ширяева // Медиаальманах. – 2004. – № 2-3. – С.60–69.

Вартанов А. Infortainment – это случилось вчера / А. Вартонов // Журналист. – 2005. – № 3. С.48– 49.

Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром : учеб. пособие / С. А. Муратов. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 206 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.