СИНКРЕТИЧНІСТЬ ЕВОЛЮЦІЇ КОБЗАРСТВА: ВІД ІСТОРИЧНОГО ЯВИЩА ДО ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

Olena Yeremenko

Анотація


У статті зосереджено увагу на витоках кобзарства, його світоглядних та мистецьких засадах і художній репрезентації. Образ кобзаря у творчості Тараса Шевченка та його сучасників – малярів і поетів – постає носієм націотворчих інтенцій і романтичних естетичних принципів. Заакцентована етнічна неповторність явища, причетність до творення українського героїчного міфу. Підкреслене моделювання домінант рецепції Тараса Шевченка як Кобзаря.

Ключові слова


кобзар; бандурист; козацтво; націотворення

Повний текст:

PDF

Посилання


Большаков Л. Н. Путь "Кобзаря" : судьба кн. Т. Шевченко / Л. Н. Большаков, В. С. Бородин. – М, 1978. – 91 с.

Бушак С. М. Українська народна картина «Козак Мамай» у житті та творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць, вип. 7. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – С. 136-142.

Гримич М. В. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців (Когнітивна антропологія) / М. В. Гримич. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2000. – 380 c.

Грица С. Й. Мелос української народної епіки / Софія Грица / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. – К.: Наук. думка, 1979. – 245 с.

Грінченко, М. О. Історія української музики [Електронний ресурс] / М. О. Грінченко. – К. : Спілка, 1922. – 294 с.

Ємець В. / Василь Ємець. Кобза та Кобзарі. – Берлін: Українське слово, 1923. – 111 с.

Задорожна Л. М. Осягання позитиву: символ та аксіологічний аспект у творчості Т. Шевченка / Л. М. Задорожна // Інтеграція позитиву в творчості Шевченка: Аспекти символу, аксіології, онтології, міфу, психології і стилю. – К. : Альтерпрес, 2002. – С. 4-61.

І прадіди в струнах бандури живуть : збірник : українська романтична поезія першої половини ХІХ ст. / уклад. П. Хропко. – К.: Веселка, 1991. – 240 с.

Клименко Н. Кобзар як твердиня духу / / ХХХІ наукова Шевченківська конференція, 9-11 березня 1994 року: Матеріали / Ю.О. Єненко (ред.). – Луганськ : Світлиця, 1994. – С.7-9.

Конопленко-Запорожець П. Кобза і бандура / П. Конопленко-Запорожець. – Вінніпеґ, Канада. – 1963. – 167с.

Кох К.-П. Із спостережень над східнослов’янськими та середньоєвропейськими музично-фольклорними зв’язками у ХVI–ХІХ століттях / К.-П. Кох // Українське музикознавство. – Київ : Музична Україна, 1979. – Вип. 14. – С. 151–167.

Кравчук О. Автентичне к. і образ кобзаря в поезії Тараса Шевченка / Тарас Шевченко і народна культура: Зб. пр. міжнар. (35-ї) наук. шевченківської конф., 20-22 квітня 2004 р.: У 2 кн. – Черкаси : Брама-Україна, 2004. – Кн. 1. – С.87-94.

Мала енциклопедія державознавства /НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М.Корецького. – К.: Довіра: Генеза, 1996. – 942 с.

Мицик Ю. А. Як козаки воювали / Ю. А. Мицик, С.М. Плохій, І. С. Стороженко. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 302 с.

Нолл В. Моральний авторитет та суспільна роль сліпих бардів в Україні / Вільям Нолл // Родовід. – 1993. – № 6. – С. 16–26.

Сарбей В.Г. Національне відродження України / В.Г. Сарбей. – К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 1999. – 336 с.

Хоткевич Гн. Дещо про українських бандуристів та лірників / Гнат Хоткевич // Літературно-науковий вісник. – 1903. – Т. І. –Львів. – С. 30-46.

Чабаненко В. А. Козацтво і музичне та вокальне мистецтво // Українське козацтво: Мала енциклопедія / Редкол.: Турченко Ф.Г. та ін. – К. : Генеза; Запоріжжя : Прем’єр, 2002. – 508 с. – С.227-231.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.