ЕЛЕМЕНТИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ У ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ ТРИЛОГІЇ СЕРГІЯ ОКСЕНИКА «ЛІСОМ, НЕБОМ, ВОДОЮ»

Svitlana Oliinyk

Анотація


У статті зосереджено увагу на функціонуванні елементів слов’янської міфології у трилогії Сергія Оксеника «Лісом, небом, водою», зокрема на реалізації схем міфологічного мислення, покладених в основу генерування поетичного світу фентезі-трилогії. Запропоновано міфопоетичний аналіз образів персонажів, а також системи мотивів, актуалізованих у фентезі-романах. Також розглянуто жанрові особливості трилогії, передовсім взаємодію жанрових матриць фентезі та постапокаліптики.

Ключові слова


міфологічне мислення; міфологічний герой; міфопоетика; анімізм; метаморфоза; фентезі; постапокаліптика

Повний текст:

PDF

Посилання


Войтович В. Українська міфологія / Валерій Войтович. – Вид. 2-ге, стереотип. – К.: Либідь, 2005. – 664 с.

Воронина Л. Леся Воронина: Агресивні рагулі перемогли закомплексованих інтелігентів: розмова з Лесею Ворониною [Електронний ресурс] / записали Ірина Славінська, Галина Титиш // Українська правда. – 2013. – 10 липня. — Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/person/2013/07/10/133146/. – Назва з екрана.

Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства : монографія / Нонна Копистянська. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.

Мелетинский Е. Поэтика мифа : [монография] / АН СССР. Ин-т мировой лит-ры им. М.А. Горького. – М.: Наука, 1976. – 408 с. – (Исследования по ф-ру и мифологии Востока).

Назаренко М. Реальность чуда (о книгах Марины и Сергея Дяченко) / Михаил Назаренко. – К. : Мой компьютер, 2005. – 256 с.

Оксеник Сергій. Лісом, небом, водою. Книга 1: Лисий: Пригодницько-фантастичний роман / Сергій Оксеник. – К.: «Коник«, 2004. – 202 с.

Оксеник Сергій. Лісом, небом, водою. Книга 2: Леля: Пригодницько-фантастичний роман / Сергій Оксеник. – К.: «Коник«, 2007. – 280 с.

Релігієзнавчий словник / За ред. Професорів А.Колодного і Б.Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392 с.

Слухай Н. Світ сакрального слова Тараса Шевченка: монографія / Н.Слухай. – К.: Агрармедіагруп, 2011. – 227 с.

Швед І. Коди й архаїчна міфопоетична модель світу слов’ян [Текст] / Інна Швед // Міфологія і фольклор. – 2008. – № 1. – С. 47-53.

Элиаде М. Аспекты мифа / Мирча Элиаде [пер. с франц.]. – М.: Академический Проект, 2001. – 240 с. – 2-е изд., испр. и доп. – («Концепции»).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.