ФУНКЦІЇ ТА СМИСЛИ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВЗАЄМИН: АБСОЛЮТ ЧИ ШИЗОФРЕНІЧНЕ РОЗДВОЄННЯ?

Tetyana Zemliakova

Анотація


У статті розглянуто перспективу змін у контексті інформаційного суспільства та простору, їх вплив на людину в цілому, функції нового інформаційного простору, потребу «правильної організації повідомлень» та роль реципієнта в цьому процесі, виокремлено дефінітивний ряд: «інформація», «інформаційний простір», «інформаційне суспільство», підкреслено важливість віднайдення та дотримання власної культурної ідентичності. Вказано, що нині масштаби соціальних і культурних метаморфоз величезні, а культурні цикли змінюються дуже швидко, провокуючи цивілізаційні потрясіння. Акцентовано, що ідентичності стають дедалі більш специфічними, їх важче розподіляти, зростає соціальна фрагментизація.

Ключові слова


інформація; інформаційний простір; інформаційне суспільство; інформаційна функція; реципієнт

Повний текст:

PDF

Посилання


Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования: пер с англ. / Изд. 2-ое, испр. и доп. — М.: Academia, 2004. - 788 с.

Готхард Б. Современное общество: общество риска, информационноеобщество, общество знаний: пер. с нем./А.Ю. Антоновского, Г.В. Гороховой, Д.В. Ефременко, В.В. Каганчук, - М.: Логос, 2010. – 248 с.

Добровольська А. Інформаційний простір: проблеми становлення нової якості національного росту[Електронний ресурс ]/ А. Добровольська. – Режим доступу: http://www1.nas.gov.ua/publications/books/serii/academy/1102010/Documents/2010_03/a14.pdf

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура: Пер. с англ./ О.И. Шкаратана. М: ГУ-ВШЭ, 2000. – 446 с.

Малик І. Національний медіа-простір в умовах глобалізації: прийоми боротьби та правила захисту / Іван Малик// Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2009. – вип. 21. – С. 122-127.

Маклюэн М. Война и мир в глобальной деревне: пер. с англ. / И. Летберга. - М.: ACT: Аслрель, 2012. – 219 с.

Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. / Э. Тоффлер. - М.: ООО "Издательство ACT", 2002. – 557 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.28925/2311-259x.2015.3.812

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.