ЕПІСТОЛЯРІЙ ЯК АРТЕФАКТ ДУХОВНОСТІ

Inha Pogrebniak

Анотація


У статті розглянуто проблему духовності, що актуалізується у кризові періоди суспільного розвитку, проаналізовано основні теоретикометодологічні засади означеної теми, визначено домінантні засади духовності особистості в епістолярії митців слова. Запропоновано вивчати листи письменника як сучасника своєї епохи, у результаті чого проступає картина духовності чи бездуховності не тільки конкретних дій, думок і вчинків адресатів, а й картина духовності суспільства Окреслено епістолярій як категорію, що демонструє сутнісні формати духовності адресатів, адже саме людині притаманні мислення, свідомість, емоції, переживання.

Ключові слова


епістолярій; духовність; лист; письменницький епістолярій

Повний текст:

PDF

Посилання


Библия. Книги священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М.: Библеймкре общество, 1995. – 1371 с.

Вервес Г. Д. Поет повертається на Батьківщину // Рад. літературознавство. – 1989. – №1. – С.29-34. – С. 30.

Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа: В 14 т. – М. 1959. – Т.4. – 440 с.

Гинзбург Л. О психологической прозе. – Л.: Худож. лит., 1976. – 464 с. – С. 12.

Деметрий о стиле //Античные риторки. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. – С.237–285.

Забіяка І.М. Епістолярна спадщина В.Горленка: Монографія. – К.: ВПЦ „Київський ун-т”, 2002. – 247 с. – С. 7.

Кант И. Критика чистого разума. – Симферополь: Реноме. – 1998. – 528 с.

Кононенко П.П. У пошуках суті. – К.: Дніпро. 1981. – 87 с.

Коцюбинська М. „Зафіксоване й нетлінне”. Роздуми про епістолярну творчість. – К.: Дух і літера, 2001. – 299 с. – С. 40.

Кримский С.Б. Контуры духовности: Новые контексты идентификации // Вопросы философии. – 1989. – № 12. – С. 21-28.

Крюковский Н. Homo pulcer – Человек прекрасный: Очерк теоретической естетики человека. – Минск: Из-во БГУ, 1983. – 303 с.

Ляхова Ж. Теоретичні питання дослідження епістолярію українського письменства //Третій Міжнародній конгрес україністів. – Харків, 1996. – Том: Літературознавство. – С.85–91. – С. 87.

Модзалевский Б.Л. Предисловие // Пушкин А.С. Письма: В 3 т. – М.-Л.: Гос. изд-во, 1926. – Т.1. – 1815-1825. – С. ІІІ – XLVII, С. 4.

Назарук М.Й. Українська епістолярна проза кінця XVI – початку XVII ст.: Дис…канд. філол. наук: 10.01.01 /НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 192 с.

Петриченко Н. Лист письменників на учнівській парті//Дивослово. – 2004. – № 4. – С. 32-37.

Санов Л. Чим вимирюється людина. Літературно-критичні роздуми і нотатки. – К.: Рад. пись-к, 1976. – 162 с.

Словарь античности: Пер. с нем. – М.; Эллис Лак; Прогресс, 1994. – С. 196.

Советский эниклопедический словарь. – 4-е изд. – М.: Сов. Энцикл., 1989. – С. 421.

Стасов В.В. Письма. – М.-Л., 1930. – 49 с. – С. 12.
DOI: http://dx.doi.org/10.28925/2311-259x.2015.3.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.