Образ України в епістолярії Бориса Грінченка

Inha V. Pohrebniak

Анотація


У статті зосереджено увагу на образі України в епістолярній спадщині Бориса Грінченка. Зроблено спробу довести, що образ України в листуванні письменника неоднозначний та рухливий, поєднаний із загальнолюдськими духовними проблемами, головним механізмом реалізації яких митець вбачав у модернізації суспільства.

Ключові слова: образ України; епістолярна спадщина; лист; лицарський дух; просвітництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтін М. Висловлювання як одиниця мовлення спілкування / М. Бахтін // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХст. / за ред. Марії Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 308–317.

Багалій Д. Автобіографія / Д. Багалій // Київська старовина. – 1992. – Ч. 4. – С. 83.

Братаніч О. Фактор адресованості в епістолярному дискурсі / О. Братаніч // Актуальні проблеми менталінгвістики. – Черкаси: Брама. – 2000. – С. 11–18.

Вашків Л. «Епістолярна літературна критика: становлення, Функції в літературному процесі /Леся Вашків. – Тернопіль. Поліграфіст, 1998. – 134 с.

Вознюк Г. Майстерність письменницької критики / Г. Вознюк // Рад. літературознавсто. – 1983. – № 7. – С. 52–55.

Гладкий В. Листи письменників / В. Гладкий // Українське літературознавство. – Львів, 1970. – Т.8. – С. 10–15.

Дудко В. Эпистолярное наследие украинских писателей-реалистов конца XIX – начала ХХ века в контексте украинско-русских литературных взаимосвязей: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – 10.01.02 / В. Дудко. – М., 1989. – 18 с.

Грінченко Б. Драми і комедії / Борис Грінченко. – Чернігів., 1902. – С. 337.

Грінченко до Алчевської від 1892 р. [лист]. – Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. – ф. III, 40613. – 1–2 арк.

Грінченко до Богданової від 1897 р. [лист]. – Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. – ф. III, 40644. – 1 арк.

Грінченко до Гадзяцького, Осаулянкова від 1905 р. [лист]. – Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. – ф. III, 40663. – 1 арк.

Б. Грінченко до Дикарева від 1900 р. [лист]. – Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. – ф. III, 40712. – 1 арк.

Б. Грінченко до І. Зозулі від 1882 р. [лист]. – Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. – ф. III, 40899. – 1 арк.

Б. Грінченко до І. Зозулі від 1881 р. [лист]. – Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. – ф. III, 40904. – 1 арк.

Грінченко до Комарова від 1888 р. [лист]. – Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. – ф. III, 40927. – 1–3 арк.

Грінченко до Комарова від 1890 р. [лист]. – Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. – ф. III, 40925. – 1 арк.

Грінченко до Кониського від 1893 р. [лист]. – Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. – ф. III, 40929. – 1 арк.

Зіновська А. Відкрите листування письменників як вияв авторської свідомості в умовах тоталітаризму / Алла Зіновська // Київська старовина. – 2004. – № 2. – С. 86–90.

Коцюбинська М. «Зафіксоване й нетлінне». Роздуми про епістолярну творчість. Дух і Літера. Харківська правозахисна група / М. Коцюбинська – К., 2001. – 299 с.

Кузьменко В. Генеза європейської приватної кореспонденції та візантійська епістолярна традиція / Володимир Кузьменко // Київська старовина. – 2003. – № 3. – С. 3–21.

Курило Л. Публіцистичні мотиви епістолярію Олеся Гончара / Л. Курило // Актуальні проблеми літературознавства. – Т. 15: Зб.наук.праць / Наук. ред. проф. Н.І. Заверталюк. – Дніпропетровськ: «Навчальна книга», 2003. – С. 38–45.

Мазоха Г. Український письменницький епістолярій другої половини ХХ століття: жанрово-стильові модифікації. Монографія / Галина Мазоха. – К.: Міленіум, 2006. – 344 с.

Наєнко М. Інтим письменницької праці: З лекції про специфіку художньої творчості / Злекції про специфіку художньої творчості / М. Наєнко. – К.: Педагогічна преса, 2003. – 280 с.

Назарук М. Українська епістолярна проза кінця XVI – поч. XVII ст.: Дисертація…канд. філол. наук / М. Назарук. – К., 1994. – 192 с.

Острик М. З материка письменницької критики / М. Острик // Рад. Літературознавство. – 1982. – № 2. – С. 15–19.

Радзієвська Т. Текст як засіб комунікації / Т. Радзієвська. – К.: Вид-во НАН України, 1998. – 194 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.