МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНА ДЕРИВАЦІЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Г.ВДОВИЧЕНКО «ПІВ’ЯБЛУКА»)

Valentina Zaiets

Анотація


The article examines the fragments of the features of morphological and syntactic derivation method on the material of the modern literary work. Adjectivation of participles, substantivation of adjectives, participles, numerals, exclamations, pronominalization of numerals have been proved. The conversion of nouns into adverbs has been established. The importance of strengthening the mutual transition of expressive, figurative speech of characters of the work, objective picture of events and life circumstances have been proved. The usage of different types of conversion is explained by the gender factor. The conclusion of the study is to confirm the influence of conversion on stylistic quality of a literary text, in particular, on the gender level the mutual transition of the language is used for expression, expressiveness and figurativeness. Literary style used in different types of conversion gains more intensification to the narrative style of the work.
Ключові слова


derivatology; morphological and syntactic derivation method; parts of speech; conversion; adjectivation; substantivation; pronominalization

Повний текст:

PDF

Посилання


Білодід І.К. Стилістичне використання засобів словотвору / І. К. Білодід // Українська мова в школі. – 1951. – №3. – С. 24–31.

Ващенко В.С. Стилістичні явища в українській мові. Ч. І. Харків. – 1958. – 227 с.

Вдовиченко Г. Пів’яблука : роман / Галина Вдовиченко ; передм. Г. Пагутяк. – Харків : Книжковий Клуб «Сімейного Дозвілля». – 2014. – 208 с.

Возний Т.М. Стилістичні можливості дієслівного словотвору в сучасній українській літературній мові – Режим доступу : http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/. – Назва з екрану.

Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підручник / Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько; За ред. Л.І.Мацько. – К.: Вища шк. – 2003. – 462 с.

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. – 2000. – 248 с.

Хомич Т.Л. Субстантив як основа морфолого-синтаксичної деривації (на матеріалі україномовної творчості Євгена Гребінки) [Текст] / Т.Л.Хомич, Г.О.Мурашко // Література та культура Полісся : Збірник наукових праць / Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2011. – Вип. 68 : Спадщина Євгена Гребінки у соціокультурному контексті (до 200-ліття від дня народження письменника). – С. 96–102.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.