МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНА ДЕРИВАЦІЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Г.ВДОВИЧЕНКО «ПІВ’ЯБЛУКА»)

Valentina Zaiets

Анотація


У статті розглянуто особливості морфолого-синтаксичного способу словотворення на матеріалі сучасного літературного твору. Доведено ад’єктивацію дієприкметників, субстантивацію прикметників, дієприкметників, числівників, вигуків, прономіналізацію числівників усталеними зворотами. Установлено конверсію іменників у прислівники. Обґрунтовано значущість взаємопереходів у підсиленні експресивності, образності мовлення героїв твору, об’єктивного зображення подій, обставин життя. Уживання конверсії різних видів пояснюється гендерним фактором. Підтверджено вплив конверсії на стилістичні якості художнього твору, зокрема на гендерному рівні взаємопереходи використовуються для мовної експресії, виразності, образності. Перспективним видається використання в художньому стилі різних видів конверсії для посилення розповідної манери твору.Ключові слова


дериватологія; морфолого-синтаксичний спосіб словотворення; частини мови; конверсія; ад’єктивація; субстантивація; прономіналізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Білодід І.К. Стилістичне використання засобів словотвору / І. К. Білодід // Українська мова в школі. – 1951. – №3. – С. 24–31.

Ващенко В.С. Стилістичні явища в українській мові. Ч. І. Харків. – 1958. – 227 с.

Вдовиченко Г. Пів’яблука : роман / Галина Вдовиченко ; передм. Г. Пагутяк. – Харків : Книжковий Клуб «Сімейного Дозвілля». – 2014. – 208 с.

Возний Т.М. Стилістичні можливості дієслівного словотвору в сучасній українській літературній мові – Режим доступу : http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/. – Назва з екрану.

Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підручник / Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько; За ред. Л.І.Мацько. – К.: Вища шк. – 2003. – 462 с.

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. – 2000. – 248 с.

Хомич Т.Л. Субстантив як основа морфолого-синтаксичної деривації (на матеріалі україномовної творчості Євгена Гребінки) [Текст] / Т.Л.Хомич, Г.О.Мурашко // Література та культура Полісся : Збірник наукових праць / Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2011. – Вип. 68 : Спадщина Євгена Гребінки у соціокультурному контексті (до 200-ліття від дня народження письменника). – С. 96–102.
DOI: http://dx.doi.org/10.28925/2311-259X.2016%281%29985

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.