ПОЕТИКА РЕМАРКИ ІВАНА ТОБІЛЕВИЧА

Kyrylo Polishchuk

Анотація


Ремарки є важливим структурним елементом драматургії та єдиною формою авторського мовлення у творі. Виконуючи суто службову функцію ремарки водночас займають особливе місце у формуванні ідеї драматичного твору, особливо це стосується творів «нової драми». Драматургія Івана Тобілевича перебуває на шляху до «нової драми», а тому дослідження особливостей ремарок у його творах, з огляду на їхню роль та функції, вельми важливе. У статті систематизовані ремарки драматурга за їхнім розташуванням (внутрішньотекстові, позатекстові, дійові особи) та функцією (емоційні, дійові, адресні, описові, просторові). Характерними для Тобілевича є ремарки, які описують помешкання козаків та заможних селян; меншою мірою трапляються описи зовнішнього вигляду хат, дворів; зовсім відсутні пейзажні описи.


Ключові слова


драматургія; ремарка; класифікація та функція ремарок; драматургічна майстерність; Іван Тобілевич (Карпенко-Карий)

Повний текст:

PDF

Посилання


Баранник Д. Драматичний діалог. Питання мовної композиції / Дмитро Харитонович Баранник, Георгій Микитович Гай. – К.: Вид-во Київського університету, 1961. – 164 с.

Вірченко Т. І. Сценічність візуальних образів у ввідних ремарках п'єс І. Карпенка-Карого / Тетяна Ігорівна Вірченко. // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 3-9.

Возмищева Е. Функция ремарки в драматургии Василия Сигарева / Е. В. Возмищева. // Уральский филологический вестник. – Екатеринбург, 2013. – №5 – С. 244-250.

Зорин А. «Поэтика ремарки в русской драматургии XVIII – XIX веков [Текст]: автореферат дис. доктора филолог. Наук: 10.01.01 / Зорин Артем Николаевич. – Саратов, 2010. – 31 с.

Ибсен Г. Собрание починений в 4 томах. Том 3. Пьесы. 1873 – 1890 / Генрик Ибсен. – М.: Искусство, 1957. – 856 с.

Карпенко-Карий І. К. (І. Тобілевич) Твори: в 3-х томах. Т.1 Драматичні твори / Упоряд. П. Киричка та Л. Стеценка. – К.: Дніпро, 1985. – 439 с.

Карпенко-Карий І. К. (І. Тобілевич) Твори: в 3-х томах. Т.2 Драматичні твори / Упоряд. П. Киричка та Л. Стеценка. – К.: Дніпро, 1985. – 351 с.

Карпенко-Карий І. К. (І. Тобілевич) Твори: в 3-х томах. Т.3 Драматичні твори, листи, статті / Упоряд. П. Киричка та Л. Стеценка. – К.: Дніпро, 1985. – 373 с.

Литературная энциклопедия. Ремарка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le9/le9-5991.html

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – К.:ВЦ «Академія», 2007. – 752 с. (Серія: Notabene).

Невідомий Іван Тобілевич (Карпенко-Карий): листи, п’єси / Упорядкування і вступна стаття С. Бронза. – Вид. 2-ге, перероблене та доповнене – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 576 с.

Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 640 с.

Слюсар Н. Структурно-функціональні особливості драматургійних текстів [Текст]: автореферат дис. канд. філол. наук: 10.02.01 / Слюсар Наталія Олександрівна. – Дніпропетровськ, 2004. – 18 с.

Сперантов В. «Поэтика ремарки в русской трагедии XVIII – начала XIX века» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rvb.ru/philologica/05pdf/05sperantov.pdf

Чехов А. П. Пьесы / Антон Павлович Чехов. – М.: Художественная литература, 1982. – 304 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.28925/2311-259X.2016%281%293174

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.