ПОЕТИКА РЕМАРКИ ІВАНА ТОБІЛЕВИЧА

Kyrylo Polishchuk

Анотація


Remark is an important structural element of drama and the only form of author's presence in a dramatic work. Remarks perform auxiliary function, and, at the same time, they have a special place in forming the ideas of dramatic work, especially in the “new drama”. Ivan Tobilevych`s drama is close to the “new drama”, and therefore it is important to study remarks in his works, from the view of their role and function. The article has systematized the remarks of the playwrighter by the location (inline, outside text, characters) and function (emotional, actions, address, descriptions, spatial). Typical for Tobilevych are remarks that describe houses of Cossacks and wealthy farmers; less description can be found in the appearances of the houses, courtyards; and there are no landscape descriptions.


Ключові слова


drama; remark; classification and function of remarks; dramatic art; Ivan Tobilevych (Karpenko-Kary)

Повний текст:

PDF

Посилання


Баранник Д. Драматичний діалог. Питання мовної композиції / Дмитро Харитонович Баранник, Георгій Микитович Гай. – К.: Вид-во Київського університету, 1961. – 164 с.

Вірченко Т. І. Сценічність візуальних образів у ввідних ремарках п'єс І. Карпенка-Карого / Тетяна Ігорівна Вірченко. // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 3-9.

Возмищева Е. Функция ремарки в драматургии Василия Сигарева / Е. В. Возмищева. // Уральский филологический вестник. – Екатеринбург, 2013. – №5 – С. 244-250.

Зорин А. «Поэтика ремарки в русской драматургии XVIII – XIX веков [Текст]: автореферат дис. доктора филолог. Наук: 10.01.01 / Зорин Артем Николаевич. – Саратов, 2010. – 31 с.

Ибсен Г. Собрание починений в 4 томах. Том 3. Пьесы. 1873 – 1890 / Генрик Ибсен. – М.: Искусство, 1957. – 856 с.

Карпенко-Карий І. К. (І. Тобілевич) Твори: в 3-х томах. Т.1 Драматичні твори / Упоряд. П. Киричка та Л. Стеценка. – К.: Дніпро, 1985. – 439 с.

Карпенко-Карий І. К. (І. Тобілевич) Твори: в 3-х томах. Т.2 Драматичні твори / Упоряд. П. Киричка та Л. Стеценка. – К.: Дніпро, 1985. – 351 с.

Карпенко-Карий І. К. (І. Тобілевич) Твори: в 3-х томах. Т.3 Драматичні твори, листи, статті / Упоряд. П. Киричка та Л. Стеценка. – К.: Дніпро, 1985. – 373 с.

Литературная энциклопедия. Ремарка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le9/le9-5991.html

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – К.:ВЦ «Академія», 2007. – 752 с. (Серія: Notabene).

Невідомий Іван Тобілевич (Карпенко-Карий): листи, п’єси / Упорядкування і вступна стаття С. Бронза. – Вид. 2-ге, перероблене та доповнене – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 576 с.

Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 640 с.

Слюсар Н. Структурно-функціональні особливості драматургійних текстів [Текст]: автореферат дис. канд. філол. наук: 10.02.01 / Слюсар Наталія Олександрівна. – Дніпропетровськ, 2004. – 18 с.

Сперантов В. «Поэтика ремарки в русской трагедии XVIII – начала XIX века» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rvb.ru/philologica/05pdf/05sperantov.pdf

Чехов А. П. Пьесы / Антон Павлович Чехов. – М.: Художественная литература, 1982. – 304 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.