КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ ЕПІСТОЛЯРІЮ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Inha Pogrebniak

Анотація


У статті розглянуто провідні культурологічні концепти епістолярію Бориса Грінченка зі знаковими постатями кінця XIX – початку XX століть. Простежено тематичний діапазон листів, а саме: українська література, письменство, книговидання і національний театр. Визначено комунікативні коди листування, наголошено на поєднанні громадського та приватноособистісного забарвлення епістолярних діалогів, що дає змогу глибше осмислити культурні засади означеної доби, а також окреслити загальний пафос усього епістолярію – служіння українській національній ідеї.

Ключові слова


епістолярій; листування; культурологічні концепти; комунікативні коди; громадське; приватно-особистісне

Повний текст:

PDF

Посилання


Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської. Листи XII–XVIII [Електронний ресурс] / Борис Грінченко. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/drag/drag 206.htm. – Назва з екрана.

Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму: постмодерна інтерпретація / Т. Гундорова. – Л. : Літопис, 1997. – 297 с.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІР НБУВ), ф. XXXVI, спр. 248, 3 арк.

ІР НБУВ, ф. III, спр. 40929, 1 арк.

ІР НБУВ, ф. III, спр. 40925, 1 арк.

ІР НБУВ, ф. I, спр. 29631, 2 арк.

ІР НБУВ, ф. I, спр. 2963, 1 арк.

ІР НБУВ, ф. III, спр. 40930, 1 арк.

ІР НБУВ, ф. III, спр. 40969, 2 арк.

ІР НБУВ, ф. III, спр. 40728, 2 арк.

ІР НБУВ, ф. I, спр. 27858, 2 арк.

ІР НБУВ, ф. III, спр. 40927, 3 арк.

ІР НБУВ, ф. XXXVI, спр. 245, 1 арк.

ІР НБУВ, ф. III, спр. 40785, 3 арк.

ІР НБУВ, ф. III, спр, 2 арк.

Павличко С. Д. Дискурс модернізму в українській літературі : монографія / С. Д. Павличко. – 2 ге вид., переробл. і доповн. – К. : Либідь, 1999. – 447 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.28925/2311-259X.2016%281%293018

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.