Образотворчі риси козака-характерника — героя роману Ю. Мушкетика «Погоня»

  • Olha Fedorenko Криворізький факультет Запорізького національного університету https://orcid.org/0000-0002-8819-7711
Ключові слова: козак-характерник, герой, роман, прийом, жанр

Анотація

Предметом дослідження є інтерпретація фольклорного образу козака-характерника в історичному романі межі ХХ–ХХІ століть. Звернення цього жанру на сучасному етапі до фікційних джерел і прийомів, зокрема міфу, притчі, казки, фантастики, гри, компіляції, порушень просторово-часової лінійності тощо, становить проблемне поле ширшого дослідження. Мета статті: визначити специфіку функціонування образу козака-характерника в художньому світі роману Ю. Мушкетика «Погоня». Поставлена мета передбачає реалізацію таких завдань: розкрити фольклорні аспекти формування образу козака-характерника; простежити особливості інтерпретації образу-типу характерника автором та специфіку функціонування його втілення; простежити головні поетологічні тенденції зображення козака-характерника в досліджуваному романі. У результаті дослідження з’ясовано, що у романі «Погоня» (1997) Ю. Мушкетик змоделював історію відповідно до модерної традиції. Митець лише відштовхнувся від історичної доби Руїни і далі повів розповідь за принципом дороги, тому на перший погляд роман сприймається як пригодницький. Указавши на спадковість поколінь козаків-характерників, автор налаштовує читачів на сприймання героя, незвичайні здібності якого розкриватиме багатогранно впродовж твору. Зображуючи колоритний портрет козака Семена Білокобилки подібно до химерної зовнішності козака Мамая, Ю. Мушкетик надає роману «Погоня» ознак химерного жанру. Відповідно до жанру роману-дороги, Ю. Мушкетик розкрив незвичайні здібності козака в багатьох епізодах його подорожі. За допомогою прийому оповіді від імені козака-характерника («я-нарації») митець передав його почуття й емоції за надзвичайно складних умов. Ю. Мушкетик наділив козака добрим гумором як складовою його способу життя. Життєлюбство надає козаку сили продовжити шлях і виконати завдання-місію порятунку побратимів. У роздумах козака-характерника автор висловив ідею єдності України та українців, порушив питання сенсу життя людини, надавши роману ознак філософського жанру, вагомості й актуальності сьогодення. Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості сформувати модель трансформації фольклорного образу у літературний, розширивши матеріал дослідження іншими творами цього жанру і періоду.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olha Fedorenko, Криворізький факультет Запорізького національного університету

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри соціології, психології та гуманітарних дисциплін.

Посилання

Bershtein, I., & Gusev, Y. (1989). Istoricheskiy roman v literaturakh sotsialisticheskikh stran Yevropy [Historical novel in the literature of the socialist countries of Europe]. Moscow: Nauka.

Horbach, N. (2002). Istorychna proza Yuriia Mushketyka [Historical prose by Yuri Mushketyk] (Doctoral thesis, Zaporizhzhia State University, Zaporizhzhia, Ukraine).

Mushketyk, Y. (1997). Pohonia. Pryidimo, vklonimosia… [Chase. Come on, let's worship…]. Kyiv: Ukrainskyi Tsentr dukhovnoi kultury.

Mushketyk, Y. (1987). Yasa [Distinction]. Kyiv: Radianskyi pysmennyk.

Peshorda, D. (2001). Zhanrovi modyfikaciji suchasnogho istorychnogho romanu [Genre modifications of a modern historical novel] (Doctoral dissertation, Ivan Franko National University if Lviv, Lviv, Ukraine).

Romashchenko, L. (2003). Zhanrovo-stylovyi rozvytok suchasnoi ukrainskoi istorychnoi prozy : Osnovni napriamy khudozhnoho rukhu [Genre-style development of contemporary Ukrainian historical prose: Main trends of the artistic movement]. Cherkasy: Vydavnytsvovo Cherkaskoho derzhavnoho universytetu im. Bohdana Khmelnytskoho

Tychyna, M. (2007). Lіtaratura perakhodnaga peryyadu: tearetychnyya osnovy gіstoryka-lіtaraturnaga pratsesu [Literature in Transition: the theoretical foundations of literary-historical process]. Mіnsk: Belaruskaya navuka


Переглядів анотації: 75
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2019-10-31
Розділ
Історія літератури як структура