Авторські лексичні новотвори з компонентами релігійно-християнської тематики (на матеріалі творчості поетів Рівненщини)

Vitalii V. Maksymchuk

Анотація


У статті проаналізовано структурно-семантичні особливості авторських лексичних новотворів релігійно-християнської тематики в словотворчості поетів Рівненщини. Здійснено спробу виокремити тематичні групи компонентів на позначення релігійних понять у структурі авторських інновацій.   

Ключові слова


авторський лексичний новотвір; релігійно-християнська лексика; семантика; українська поезія ХХ–ХХІ століття; Рівненщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Адах Н. А. Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки: семантика, функції, прагматика : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Адах Наталія Арсенівна. – Рівне, 2008. – 264 с.

Войтович В. Українська міфологія / Валерій Войтович. – К. : Либідь, 2002. – 664 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : [словник-довідник] / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Коваль А. П. Спочатку було Слово : [крилаті вислови біблійного походження в українській мові] / А. П. Коваль. – К. : Либідь, 2001. – 312 с.

Ковтун А. А. Модифікація семантики слова в українському художньому мовленні (на матеріалі релігійно-християнської лексики) : [навчально-методичний посібник] / А. А. Ковтун. – Чернівці : Видавництво Чернівецького національного університету, 2009. – 100 с.

Максимчук В. В. Авторські новотвори з компонентами на позначення об’єктів невидимого світу (на матеріалі сучасної поезії Рівненщини) / В. В. Максимчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : збірник наукових праць / наук. ред. Бунчук Б. І. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 509–511 : Слов’янська філологія. – С. 274–279.

Отин Е. С. Словарь коннотативных собственных имен / Е. С. Отин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Донецк : Юго-Восток, 2010. – 518 с.

Словник античної мітології / [упоряд.: Козовик І. Я., Пономарів О. Д.]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2006. – 312 с.

Словник символів [Електронний ресурс] / [за ред. О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка]. – К., 1997. – Режим доступу : http://ukrlife.org/main/evshan.htm.

Словник української мови : [в 11 т.]. – К. : Наукова думка, 1970–1980.

Струганець Л. Параметризація релігійної лексики в авторській автоматичній інформаційній системі / Любов Струганець // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : збірник наукових праць / наук. ред. Бунчук Б. І. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 509–511 : Слов’янська філологія. – С. 204–213.

Фразеологічний словник української мови / [уклад.: В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін.]. – К. : Наукова думка, 1993. – 924 с.

Шевченко Л. Л. Конфесійний стиль / Л. Л. Шевченко // Українська мова : [енциклопедія / редкол. Русанівський В. М. (співголова), Тараненко О. О. (співголова), Зяблюк М. П. та ін.]. – 3-є вид.,зі змінами і доп. – К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2007. – С. 284.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.