Функціональні та стилістичні особливості неологізмів у поетичному тексті Дмитра Павличка

Zorana V. Shostuk

Анотація


У статті проаналізовані основні функціональні та стилістичні особливості авторських лексичних новотворів, зафіксованих у поезії Дмитра Павличка.   

Ключові слова


авторський лексичний новотвір; неологізм; неологія; лінгвосинергетика; функція; ідіолект

Повний текст:

PDF

Посилання


Александрова О. И. Окказионализмы в эпистолярном жанре разговорной речи (Опыт функционального анализа) / О. И. Александрова // В кн.: Вопросы стилистики.– Саратов, 1972, Вып. 5. – С. 17–32.

Вокальчук Г. М. Індивідуально-авторські назви осіб за соціальними ознаками в українській поезії ХХ століття / Г. М. Вокальчук // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць Рівненського державного університету. – Рівне, 2002. – Вип. 10. – С. 102-108.

Жижома О. О. Індивідуально-авторські новотвори в поетичному дискрусі 80 – 90-х років XX століття : дис. …кандидата філол. наук : 10.02.01 / О. О. Жижома. – К., 2003. – 242 с.

Земская Е. А. Оказиональные и потенциальные слова в русском словообразовании / Е. А. Земская // Актуальные проблемы русского словообразования. – Самарканд, 1972. – С. 20.

Лопатин В. В. Рождение слова : Неологизми и окказиональные образования / В. В. Лопатин. – М. : Наука, 1973. – 150 с.

Николина Н. А. Типы и функции новообразований в прозе Н.С.Лескова / Н. А. Николина // Русский язык в школе. – М., 1995. – № 2. – С. 79–87.

Павличко Д. В. Вогнище : [поезії] / Д. В. Павличко. – К. : Радянський письменник, 1979. – 75 с.

Павличко Д. В. Сонети : [світовий сонет ] /Д. В. павличко – К. : Генеза, 2004 –536 с.

Словацький Юліуш. Срібний міф України : [поезії. поеми. драми] / Юліуш Словацький. – Львів : Світ, 2005. – 304 с.

Ханпира Э. И. Окказиональные элементы в современной речи / Э. Ханпира // Стилистические исследования: На материале русского языка. – М., 1972. – С.245 – 317.

Юрченко Т. Г. Оказіоналізми у творчості Павла Загребельного: струк¬турно-семантичний і стилістичний аспекти : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / Т. Г. Юрченко. – К., 2003. – 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.