Метафора тіла як основний спосіб концептуалізації хвороби у текстах двотисячників

Kateryna L. Nedavnya

Анотація


У статті порушено проблему концептуалізації хвороби в сучасній українській поезії. Представлено різні підходи до розуміння поняття «хвороба». Розкрито феноменологію здоров’я та хвороби як полюсів континууму людського буття. Індивідуальний досвід переживання захворювання значно модифікується під впливом панівних у суспільстві когнітивних, етичних і естетичних настанов щодо способів інтерпретації тілесних феноменів. У статті показано залежність концепту «хвороба» від існуючих в культурному суспільстві уявлень про будову людського тіла.   

Ключові слова


хвороба; двотисячники; метафора; тіло; тілесність

Повний текст:

PDF

Посилання


Античні поетики: [упоряд. М. Борецький, В. Зварич]. – К. : Грамота, 2007. – 168 с. (Серія «Бібліотека античної літератури»).

Биджиева А. Когнитивные аспекты исследования флористической метафоры (на материале поэтических произведений первой половины XIX века) / Биджиева Альбина Абуюсуповна // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2009. – № 99. – С. 122-125

Борковец Н.И. Техническая метафора в художественной картине мира: На материале немецкой прозы XX века и ее переводов на русский язик : автореф. дис. на стиск. научн. степени канд. филолог. наук: спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» / Борковец Наталья Ивановна. – Екатеренбург, 2002. – 20 с.

Гундорова Т. Симптоматика «хворого тіла» / Гундорова Тамара // Критика. – Число 7–8 (№ 153–154 ). – С. 24–26.

Дві тонни: [антологія поезії двотисячників / упоряд.: Б.-О. Горобчук, О. Романенко]. – К. : Вид-во Романенка «Маузер», 2007. – 304 с.

Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2006. – 703 с. – С. 617

Збірка українських приказок та прислів’їв [упоряд.: Багмет А., Дащенко М., Андрущенко К.]: 2-ге вид., стереотип., з репринтного відтворення вид. 1929 р. – К.: Техніка, 2004. – 204 с. – (Народні джерела). – С. 103-104

Зонтаґ С. Хвороба як метафора / Сьюзен Зонтаґ / СНІД та його метафори ; [з англ. пер. Т. Бойко ]. – К. : Вид-во Жупанського, 2012. – 162 с.

Ігнатенко І. Християнське вчення та народні уявлення про етіологію та лікування хвороб: мирне співжиття у народній культурі українців// Етнічна історія народів Європи. – 2010 р. – вип. № 31. – С. 79 – 88

Ігнатенко І. «Любостасні» хвороби: погляди на етіологію та лікування методами народної медицини// Етнічна історія народів Європи. – 2011. – вип. № 35. – С. 97 – 102

ЛяЛяК. (Львівська літературна криївка) : [антологія поезії 2000 рр. / упоряд.: Марія Шунь]. – Львів : ЛА «Піраміда», 2010. – 264 с.

Филатов Ф.Р. Феномен болезни в различных системах знания: конфликт интерпретаций / Ф.Р. Филатов // Москов. психотерапевт. журн. – 2002.–№ 2.– С. 5−33.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.