БІНАРНИЙ КОМПЛЕКС АВТОР-РЕЦИПІЄНТ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЙОГО ЕМПАТІЙНОГО КОМПОНЕНТА

Olena V. Yeremenko

Анотація


У статті досліджено проблему особистісної участі автора та читача у формуванні образного світу  художнього твору. На матеріалі української літератури ХІХ ст. простежено функціонування емпатійного компонента, який становить емоційно-інтелектуальну домінанту психічної сфери процесу рецепції. Суб’єктивність забарвлює ставлення автора до об’єкта оповіді, її багатоаспектність полягає у виокремленні особливих сторін модельованого художнього світу, а також – у їх специфічній емоційній оцінці. Прагнення до співпереживання виформовує на текстовому рівні синкретичність емоційної сфери, звідки актуалізується поліфункціональність прочитання художнього світу твору.

Ключові слова


автор; читач; емпатія; художній текст

Повний текст:

PDF

Посилання


Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологи /А. Адлер. – М.: Библиотека зарубежной психологии, 1995. – 296 с.

Выготский Л. С. История развития высших психических функций / Л.С.Выготский / Собр. соч: В 6 т. – М.: Педагогика, 1984. – Т. 3. – С. 5–328.

Клочек Г. Поетика і психологія / Г.Клочек. – К.: Товариство Знання, 1990. – 48 с.

Психология мотивации и эмоций//Под ред. Ю.Б.Гиппенерейтера, М.В.Фаликмана. – М.: ЧеРо, 2002. – 751 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.