Анонси

Електронний журнал «Синопсис: текст, контекст, медіа» — рецензоване видання, що публікує актуальні дослідження в галузях літературознавства, мовознавства та соціальних комунікацій. Публікації журналу охоплюють такі проблеми: теорія літературного тексту, історія української літератури, українська література періоду народництва, історія світової літератури, стилістика тексту, лінгвістичний аналіз художнього і публіцистичного тексту, процес читання, перекладознавчі аспекти тексту, медіа-текст, медіа як дискурс. Цей перелік не є вичерпним і може розширюватися різноманітними дослідженнями тексту, зокрема і міждисциплінарними. Важливий розділ журналу складають нові переклади українською видатних наукових і художніх творів з науковими коментарями.

До розгляду приймаються рукописи українською, англійською, німецькою, польською мовами.

Журнал засновано у 2012 році Київським університетом імені Бориса Грінченка (вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, Київ, 04207, Україна).
Засновник повністю фінансує видання, плата за подання та за публікацію не стягується.

Щороку виходять 4 випуски (31 березня, 30 червня, 31 жовтня, 25 грудня).

Журнал входить до переліку наукових фахових видань України (категорія Б, наказ від 02.07.2020 №886; філологія, соціальні комунікації, спеціальності 035, 061).

Журнал реферується, індексується та зберігається в
ERICH PLUS
Ulrichsweb
DOAJ
Google Scholar
Index Copernicus International (ICV 2021: 73,33; ICV 2020: 80,87; ICV 2019: 85,29)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Simple Search Metadata (SSM)
Information Matrix for the Analysis of Journals
Dimensions
Lens.org
1findr
Scilit

Журнал дотримується політики відкритого доступу (Open Access), згідно з якою всі матеріали журналу після публікації негайно безоплатно доступні всім користувачам. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати повні тексти статей або покликатися на них, використовувати їх для будь-яких інших законних цілей, не вимагаючи попереднього дозволу видавця або автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI.

https://doi.org/10.28925/2311-259x

ISSN 2311-259X