ІНФОТЕЙНМЕНТ ТА ГРА ЯК СКЛАДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ НОВИН

Автор(и)

  • Alina Lisnevska Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій

Ключові слова:

інфотейнмент, гра, телевізійні новини, телевізійний репортаж, телевізійна журналістика

Анотація

У статті розглядається проблема використання ресурсів  інфотейнменту та гри у процесі створення телевізійних новин,  що  дозволяє легше зберегти в пам'яті  глядачів подію. Це створюється завдяки більш емоційному впливу на глядачів завдяки технології створення екранного видовища та використання  елементів гри.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Смирнов В. В. Формы вещания: Функции, типология, структура радиопрограмм: Учебное пособие для вузов / В. В. Смирнов. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 203 с.

Сметанина С. И. Медиа-текст в системе культуры : динамические процессы в языке и стиле журналистики конца XX в. / С.И. Сметанина. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 382 c.

Тоффлер Э. Шок будущего : пер. с англ. / Элвин Тоффлер. – М.: ACT, 2002. – 557 с.

Дауни Л. О будущем новостных организаций и новостей (в США) : пер. с англ. [Электронний ресурс] / Леонард Дауни, Роберт Кайзер // Право общества знать. – Израиль, 2013. – 3 с. – Режим доступа до ст.: http: // www.imw.org.il/russian/article.php?id=312 .

Симоніна Н. Новітні жанри української тележурналістики: розвиток інфотейнменту [Электронний ресурс] / Н. Симоніна. – К., 2012 – 5 с. Режим доступа до ст.: http: // journ.univ.kiev.ua/trk/publikacii/symonina_publ. Php.

Хейзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры. / Й. Хейзинга : Пер., сост. и вступ. ст. Д. Сильвестрова, коммент. Д. Харитоновича. – М.: Прогресс – Традиция, 1997. – 416 с.

Бодрияр Ж. Прозрачность зла / Жан Бодрияр : пер. с фр. Л. Любарской, Е. Марковской. – М.: Добросвет, 2000. – 258 с.

Чміль Г. П. Екранна культура: плюральність проявів : монографія / Г. П. Чміль. – Х.: Крук, 2003 – 336 с.

Третьяков В. Т. Как стать знаменитым журналистом : Курс лекций по теории и практике современной русской журналистики / В. Т. Третьяков. – М. : Ладомир, 2004. – 469 с.

Олешко В.Ф. Журналистика как творчество / В. Ф. Олешко. – М.: РИП – холдинг, 2003. – 222 с.

Ширяева Д. Новости в стиле „инфотейнмент” : проект «Страна и мир» телеканала НТВ / Д. Ширяева // Медиаальманах. – 2004. – № 2-3. – С.60–69.

Вартанов А. Infortainment – это случилось вчера / А. Вартонов // Журналист. – 2005. – № 3. С.48– 49.

Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром : учеб. пособие / С. А. Муратов. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 206 с.

Downloads


Переглядів анотації: 836

Опубліковано

18.11.2014

Як цитувати

Lisnevska, A. (2014). ІНФОТЕЙНМЕНТ ТА ГРА ЯК СКЛАДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ НОВИН. Синопсис: текст, контекст, медіа, (3 (7). вилучено із https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/100

Номер

Розділ

Медіа та віртуальна реальність