СИНКРЕТИЧНІСТЬ ЕВОЛЮЦІЇ КОБЗАРСТВА: ВІД ІСТОРИЧНОГО ЯВИЩА ДО ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

Автор(и)

  • Olena Yeremenko Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій

Ключові слова:

кобзар, бандурист, козацтво, націотворення

Анотація

У статті зосереджено увагу на витоках кобзарства, його світоглядних та мистецьких засадах і художній репрезентації. Образ кобзаря у творчості Тараса Шевченка та його сучасників – малярів і поетів – постає носієм націотворчих інтенцій і романтичних естетичних принципів. Заакцентована етнічна неповторність явища, причетність до творення українського героїчного міфу. Підкреслене моделювання домінант рецепції Тараса Шевченка як Кобзаря.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olena Yeremenko, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій

доктор філологічних наук, професор

Посилання

Большаков Л. Н. Путь "Кобзаря" : судьба кн. Т. Шевченко / Л. Н. Большаков, В. С. Бородин. – М, 1978. – 91 с.

Бушак С. М. Українська народна картина «Козак Мамай» у житті та творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць, вип. 7. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – С. 136-142.

Гримич М. В. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців (Когнітивна антропологія) / М. В. Гримич. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2000. – 380 c.

Грица С. Й. Мелос української народної епіки / Софія Грица / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. – К.: Наук. думка, 1979. – 245 с.

Грінченко, М. О. Історія української музики [Електронний ресурс] / М. О. Грінченко. – К. : Спілка, 1922. – 294 с.

Ємець В. / Василь Ємець. Кобза та Кобзарі. – Берлін: Українське слово, 1923. – 111 с.

Задорожна Л. М. Осягання позитиву: символ та аксіологічний аспект у творчості Т. Шевченка / Л. М. Задорожна // Інтеграція позитиву в творчості Шевченка: Аспекти символу, аксіології, онтології, міфу, психології і стилю. – К. : Альтерпрес, 2002. – С. 4-61.

І прадіди в струнах бандури живуть : збірник : українська романтична поезія першої половини ХІХ ст. / уклад. П. Хропко. – К.: Веселка, 1991. – 240 с.

Клименко Н. Кобзар як твердиня духу / / ХХХІ наукова Шевченківська конференція, 9-11 березня 1994 року: Матеріали / Ю.О. Єненко (ред.). – Луганськ : Світлиця, 1994. – С.7-9.

Конопленко-Запорожець П. Кобза і бандура / П. Конопленко-Запорожець. – Вінніпеґ, Канада. – 1963. – 167с.

Кох К.-П. Із спостережень над східнослов’янськими та середньоєвропейськими музично-фольклорними зв’язками у ХVI–ХІХ століттях / К.-П. Кох // Українське музикознавство. – Київ : Музична Україна, 1979. – Вип. 14. – С. 151–167.

Кравчук О. Автентичне к. і образ кобзаря в поезії Тараса Шевченка / Тарас Шевченко і народна культура: Зб. пр. міжнар. (35-ї) наук. шевченківської конф., 20-22 квітня 2004 р.: У 2 кн. – Черкаси : Брама-Україна, 2004. – Кн. 1. – С.87-94.

Мала енциклопедія державознавства /НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М.Корецького. – К.: Довіра: Генеза, 1996. – 942 с.

Мицик Ю. А. Як козаки воювали / Ю. А. Мицик, С.М. Плохій, І. С. Стороженко. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 302 с.

Нолл В. Моральний авторитет та суспільна роль сліпих бардів в Україні / Вільям Нолл // Родовід. – 1993. – № 6. – С. 16–26.

Сарбей В.Г. Національне відродження України / В.Г. Сарбей. – К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 1999. – 336 с.

Хоткевич Гн. Дещо про українських бандуристів та лірників / Гнат Хоткевич // Літературно-науковий вісник. – 1903. – Т. І. –Львів. – С. 30-46.

Чабаненко В. А. Козацтво і музичне та вокальне мистецтво // Українське козацтво: Мала енциклопедія / Редкол.: Турченко Ф.Г. та ін. – К. : Генеза; Запоріжжя : Прем’єр, 2002. – 508 с. – С.227-231.

Downloads


Переглядів анотації: 476

Опубліковано

21.11.2014

Як цитувати

Yeremenko, O. (2014). СИНКРЕТИЧНІСТЬ ЕВОЛЮЦІЇ КОБЗАРСТВА: ВІД ІСТОРИЧНОГО ЯВИЩА ДО ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ. Синопсис: текст, контекст, медіа, (3 (7). вилучено із https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/103

Номер

Розділ

Історія літератури як структура