У МЕЖАХ І ЗА МЕЖАМИ ГЕРМЕНЕВТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ: ВІД ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕОРІЇ ДО ТЕОРІЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Автор(и)

  • Natalia Astrachan

Ключові слова:

інтерпретація, літературний твір, художній текст, рефлексія, розуміння

Анотація

У статті розглянуто проблему інтерпретації літературного твору в контексті різних напрямів розвитку сучасного літературознавства, що можуть бути сприйняті як такі, що взаємно доповнюються, продовжують започатковану в епоху античності герменевтичну традицію та виходять за її межі. Відповідно до сформульованого Р. Ничем принципу «обмеженого плюралізму» літературознавча інтерпретація узгоджена з комунікативною сутністю літературного твору, характеризована з погляду її подієвості, відповідної подієвості літературного твору, що передбачає взаємодію «Я» і «Ти» в процесі діалогічного художнього осягнення буття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции / С. С. Аверинцев. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. – 448 с.

Аверинцев С. С. Символ / С. С. Аверинцев // София – Логос. Словарь. – [2-е изд., испр.]. – К. : Дух і Літера, 2001. – С. 155–161.

Блюменберґ Г. Світ як книга / Ганс Блюменберґ / [перекл. з нім., прим.

та комент. В. Єрмоленка]. – К. : Лібра, 2005. – 544 с.

Богин Г. И. Обретение способности понимать: Введение в герменевтику / Г. И. Богин. – М. : Психология и Бизнес ОнЛайн, 2001. – 731 с. Электронная книга. Лингвистика. Лингвистика текста [Електронний ресурс]. – Режим доступу : //http://superlingust.com/index.php?option=com_content&view=article&id=701:2011-01-13-16-59-52&catid=10:2009-11-23-13-36-04&Itemid=10

Домащенко А. В. Об интерпретации и толковании : Монография / А. В. Домащенко. – Донецк : ДонНУ, 2007. – 277 с.

Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Об искусстве / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство – СПБ, 2000. – С. 14–287.

Нич Р. Теорія інтерпретації: проблема плюралізму // Нич Р. Світ тексту: поструктуралізм та літературознавство / Р. Нич ; [пер. з польськ. О. Галета]. – Львів : Літопис, 2007. – С. 97–143.

Щедровицкий Г. П. Избранные труды / Г. П. Щедровицкий. – М. : Школа Культурной Политики, 1995. – 800 с.

Downloads


Переглядів анотації: 479

Опубліковано

13.01.2015

Як цитувати

Astrachan, N. (2015). У МЕЖАХ І ЗА МЕЖАМИ ГЕРМЕНЕВТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ: ВІД ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕОРІЇ ДО ТЕОРІЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ. Синопсис: текст, контекст, медіа, (4 (8). вилучено із https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/115

Номер

Розділ

Теоретичні обрії літературознавства