ЖАНРОВО-ТИПОЛОГІЧНІ РИСИ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОБІОГРАФІЇ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Tetiana Cherkashyna

Ключові слова:

автобіографія, жанр, жанровий різновид, жанрова модифікація, мемуарна автобіографія, документальна автобіографія, художня автобіографія, генологічна риса

Анотація

У статті розглянуто жанрово-типологічні ознаки української автобіографії ХХ століття. Наголошено, що основними жанрологічними рисами української автобіографії є ретроспективність, фактографічність, саморефлексивність, сюжетно-подієвий хронологічний тип оповіді, прозова автодієгетична оповідь, ідентичність образів автора, наратора і головного персонажа, наявність у тексті автобіографічного договору, висвітлення типових автобіографічних блоків та ін. З’ясовано, що основними жанровими різновидами і модифікаціями української автобіографії ХХ століття стали мемуарна, документальна і художня автобіографії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Багалій Д. І. Автобіографія. 50 літ на стороні української культури / Д. І. Багалій // Юбілейний збірник на пошану академика Дмитра Йвановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ядесятих роковин наукової діяльности. – К. : [б. в.], 1927. – С. 1-146.

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. : Искусство, 1986. – 445 с.

Безрогов В. Г. Автобиография и история: некоторые комментарии историка к автобиографическим исследованиям / В. Г. Безрогов // Хеннингсен Ю. Автобиография и педагогика / Ю. Хеннингсен ; [пер. с нем. В. А. Волкова]. – М. : Изд-во УРАО, 2000. – С. 133-180.

Бовсунівська Т. В. Основи теорії літературних жанрів : [монографія] / Т. В. Бовсунівська. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2008. – 519 c.

Гаврилів Т. Форма і фігура. Ідентичність у художньому просторі : [монографія] / Т. Гаврилів. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2009. – 480 с.

Галич О. А. Документальна література та глобалізаційні процеси у світі : [монографія] / О. А. Галич. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2013. – 264 с.

Галич О. А. Fiction i non fiction у літературі: проблеми теорії та історії / О. А. Галич. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2013. – 368 с.

Грушевський М. Автобіографія / М. Грушевський. – К. : [б. в.], 1926. – 32 с.

Затонский Д. История одной судьбы : [повесть почти документальная] / Д. Затонский. – К. : Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2007. – 356 с. : фотоил.

Кропивницький М. Автобіографія (За 65 років) / М. Кропивницький // Кропивницький М. Л. Твори : [у 6 т.]. / М. Л. Кропивницький. – К. : Держлітвидав УРСР, 1960. – Т. 6. – С. 145-238.

Кубійович В. Мені 70 / В. Кубійович ; НТШ імені Тараса Шевченка. – Париж ; Мюнхен : Логос, 1970. – 135 с.

Кубійович В. Мені 85 / В. Кубійович ; НТШ імені Тараса Шевченка. – Мюнхен : Молоде життя, 1985. – 308 с.

Марахова Т. А. О жанрах мемуарной литературы / Т. А. Марахова // Вопросы русской и зарубежной литературы. – М., 1967. – Вып. 69. – C. 19-38.

Огієнко І. І. Моє життя : [автобіографічна хронологічна канва] / І. І. Огієнко. – Житомир : Полісся, 2002. – 120 с. : іл.

Сосюра В. Третя Рота : [роман] / В. Сосюра ; [упоряд. та приміт. С. Гальченка ; післямова Н. Бернадської]. – К. : Знання, 2010. – 352 с. – (Класна література).

Руденко М. Найбільше диво – життя : [спогади] / М. Руденко ; [упоряд. Р. Руденко ; передм. Є. Сверстюка]. – К. : Кліо, 2013. – 696 с.

Lejeune P. Je est un autre / P. Lejeune. – Paris : Seuil, 1980. – 333 p.

Lejeune P. L’autobiographie en France / P. Lejeune. – 2me éd. – Paris : Armand Colin, 2004. – 192 p.

Lejeune P. Le pacte autobiographique / P. Lejeune. – Paris : Seuil, 1975. – 355 p.

Downloads


Переглядів анотації: 541

Опубліковано

19.01.2015

Як цитувати

Cherkashyna, T. (2015). ЖАНРОВО-ТИПОЛОГІЧНІ РИСИ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОБІОГРАФІЇ ХХ СТОЛІТТЯ. Синопсис: текст, контекст, медіа, (4 (8). вилучено із https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/118

Номер

Розділ

Теоретичні обрії літературознавства