МИХАЙЛО РУДНИЦЬКИЙ: КРИТИКА — КАНОН — КОНТЕКСТ

Автор(и)

  • Olesya Omelchuk

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259x.2018(1)2515

Ключові слова:

модернізм, «Молода Муза», критика, канон, анти-канон

Анотація

У статті порівняно літературознавчі погляди Михайла Рудницького із критиками «Молодої музи» та представниками «традиційної» критики періоду раннього українського модернізму. Авторка аналізує принципи канонізації та анти-канонізації письменника, які корелюють із такими його концептами, як європеїзм, «висока белетристика», «буденщина», «недосказ», а також доводить, що в цілому погляди Рудницького визначалися методологічним скепсисом, критикою націоцентризму, відстоюванням компаративної критики та індивідуальної мистецької свободи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Birchak V. Petro Karmans’kyj – istoryk «Molodoyi Muzy» / V. Birchak // Nazustrich. – 1936. – № 55. – S. 3-4.

Hnatyshak М. Mykhaylo Rudnytskyj. Vid Myrnoho do Khvylovoho. Lviv, 1936 / М. Hnatyshak // Dzvony. – 1936. – № 10. – S. 401-407.

Hnatyshak М. Nova ukrainska liryka v Halychyni na tli zakhidno-evropeyskoi modernoi poezii / М. Hnatyshak. – Lviv: Biblioteka «Dzvoniv», 1934. – 31 s.

Horyn’ B. Drama molodomuzivts’a Mykhayla Yatskova / B. Horyn’ // Dzvin. – 2006. – № 3. – S. 109-124.

Horyn’ B. Lvivskyj «Mefistofel» Mykhaylo Rudnytskyj / B. Horyn’ // Dzvin. – 2006. – № 2. – S. 115-119.

Horyn’ B. Suchasnyk Franka – Denys Lukiyanovych / B. Horyn’ // Dzvin. – 2006. – № 2. – S. 108-115.

Hranychka L. Petro Karmanskyj Ukrainska bohema. Z nahody trydtsyat’littya Molodoi Muzy. Dopovnenyj peredruk «Novoho chasu». «Krasa і syla», ch. 4, Lviv, 1936, stor. 118 / L. Hranychka // Vistnyk. – 1936. – Kn. 7-8. – S. 611.

Hrushevskyj О. Suchasne ukrainske pysmenstvo v yoho typovyh predstavnykah. Mykhaylo Yatskiv. Bohdan Lepkyj / О. Hrushevskyj // Literaturno-naukovyj vistnyk. – 1908. – Т. 42. – S. 491-498.

Hundorova Т. ProYavlenn’a slova. Dyskursiya rann’oho ukrainskoho modernizmu / Т. Hundorova. – K.: Krytyka, 2009. – 448 s.

Doroshenko V. Dekadenty i deheneraty / V. Doroshenko // Literaturno-naukovyj vistnyk. – 1903. – Т. 21. – S. 66-68.

Zhurbenko L. < Lukiyanovych D.> Filister / L. Zhurbenko. – Lviv, 1909. – 275 s.

Za krasoyu. Almanakh v chest’ Olhy Kobylyanskoi. Zibrav і vydav Ostap Lutskyj. – Chernivtsi, 1905. – 167 s.

Yevshan M. Literaturoznavstvo; Estetyka / М. Yevshan; upor. N. Shumylo. – K.: Osnovy, 1998. – 658 s.

Yefremov S. Istoria ukrains’koho pys’menstva / S. Yefremov. – Nyu-York, 1991. – 460 s.

Il’nyts’kyj М. Krytyky і kryterii. Literaturno-krytychna dumka v zakhidniy Ukraini 20–30-х rr. ХХ st. / М. Il’nyts’kyj. – Lviv: VNTL, 1998. – 148 s.

Karmanskyj P. Ukrains’ka bohema, 1936 / P. Karmanskyj. – Lviv: «Olir», 1996. – 144 s.

Lepkyj B. Moloda muza – divchyna khymerna / B. Lepkyj. Try portrety. Franko-Stefanyk-Orkan. – Lviv: «Dilo», 1937. – S. 55-60.

. Lepkyj B. Nacherk istorii ukrains’koi literatury. Knyzhka 1 (do napadiv tatar) / B. Lepkyj. – Kolomyja, 1909. – 320 s.

. Lepkyj B. Nashe pys’menstvo. Korotkyj ohlyad literatury vid naydavnishykh do teperishnich chasiv / B. Lepkyj. – Krakiv: «Ukrains’ke vydavnytstvo», 1941. – 135 s.

. Lepkyj B. Nezabutni. Literaturni narysy / B. Lepkyj. – Berlin, 1922. – 82 s.

Lysty М. Rudnytskoho do М. Kotsyubyns’koho // Lysty do Mykhayla Kotsyubyns’koho. – Nizhyn: TOV «Vydavnytstvo «Aspekt-Polihraf», 2003. – Т. 4. – S. 73-77.

Lyshkevych S. Petro Karmans’kyj. Ukrains’ka bohema. Z nahody trydtsyat’littya Molodoi Muzy. Lviv, 1936, vydavnytstvo «Krasa і syla», ch. 4, stor. 118/ S. Lyshkevych // Dzvony. – 1936. – № 5. – S. 216-217.

Luts’kyj O. «Moloda Muza» / О. Luts’kyj // Dilo. – № 18. – 1907. – S. 1-2.

Lyunatyk О. < Luts’kyj О.> Bez masky. Istoria noviyshoi literatury. Prychynky-problemy-dezideraty /О. Lyunatyk. – Kolomyja, 1903. – 23 s.

Mochuls’kyj М. Z suchasnoho pys’menstva / М. Mochulskyj // Literaturno-naukovyj vistnyk. – 1908. – Т. 64. – S. 361-373.

Nazarenko N. І. Tvorchist’ sester Bronte v ukrains’kiy ta rosiys’kiy krytytsi / N. І. Nazarenko // Filolohichni seminary / Kyiv. nats. un-t іm. Tarasa Shevchenka; redkol.: М. K. Nayenko (holova) [ta іn.]. – K.: Lohoc, 2009. – Vyp. 12.: Literaturna krytyka і kryterii khudozhnosti. – S. 199-202.

Omel’chuk О. Zakhidnytstvo Mykhayla Rudnyts’koho v konteksti yoho literaturno-krytychnykh zasad / О. Omelchuk // Yevropeys’ka melankholiya. Dyskurs ukrains’koho oktsydentalismu / Za rad. Т. І. Hundorovoi. – K.: VD «Stylos», 2008. – S. 137-151.

Pavlychko S. Teoriya literatury / S. Pavlychko; peredm. Marii Zubryts’koi. – K.: Vyd-vо Solomii Pavlychko «Osnovy», 2002. – 679 s.

Pachovs’kyj V. Zhertva shtuky / V. Pachovskyj. – Lviv: Nakladom Oleny Kalytchuk, 1906. – 48 s.

Pachovskyj V. Praznyk / V. Pachovskyj. – Kolomyja, 1902. – 32 s.

Pelens’kyj Ye. Yu. Suchasne zahidno-ukrains’ke pys’menstvo. Ohlyad zа 1930–1935 rr. / Ye. Yu. Pelenskyj. – Lviv, 1935. – 64 s.

Polishchuk Ya. Krytyka і samokrytyka (Yuriy Shereh ta Yuriy Lavrinenko) / Ya. Polishchuk // Polishchuk Ya. Literatura yak heokulturnyj proekt: Monohrafia. – K.: Akademvydav, 2008. – S. 235-268.

Rozsypani perly: Poety «Molodoi Muzу» / uporyad., avtor peredm. ta prymit. М. М. Il’nyts’kyj. – K.: Dnipro, 1991. – 710 s.

Rudnyts’kyj М. Alfred de Myusse. «Titsianiv syn». Opovidannya. – «Andrea del’ Sarto», drama v 3 diyakh. Per. z fr. S. Paneyka. Vydav «Chayka» / М. Rudnyts’kyj // Literaturno-naukovyj vistnyk. – 1923. – Кн. 4. – S. 372.

Rudnyts’kyj М. Bahata literatura / М. Rudnyts’kyj // Shlyakh. – 1918. – № 12. – S. 47-57.

Rudnytskyj М. Bernsterne Bernson / М. Rudnyts’kyj // Nazustrich. – 1932. – № 273. – S. 2.

Rudnyts’kyj М. Bludni syny ta obludni / М. Rudnyts’kyj // Nazustrich. – 1934. – № 5. – S. 5.

Rudnyts’kyj М. Videns’kyj bohemist / М. Rudnyts’kyj // Nazustrich. – 1934. – № 9. – S. 3.

Rudnyts’kyj М. Vid Yevy do emaytsypatky / М. Rudnyts’kyj // Nazustrich. – 1934. – № 12. – S. 5.

Rudnyts’kyj М. Vid Myrnoho do Khvylovoho / М. Rudnyts’kyj. – Lviv: «Dilo», 1936. – 440 s.

Rudnyts’kyj М. Gustav Flober / М. Rudnyts’kyj // Literaturno-naukovyj vistnyk. – 1923. – Kn. 9. – S. 322-330.

Rudnyts’kyj М. Yevropa і my / М. Rudnyts’kyj // My. – 1933. – Kn. 1. – S. 97-106.

Rudnyts’kyj М. Zhinocha poshukanka svitohlyadu / М. Rudnyts’kyj // Shlyakh. – 1919. – № 1. – S. 45-58.

Rudnyts’kyj М. Ivan Franko. Tragediya robitnyka pera / М. Rudnyts’kyj // Dilo. – 1931. – 28–29 travnya. – S. 2.

Rudnyts’kyj М. Kav’yarnya і kasarnya / М. Rudnyts’kyj // Nazustrich. – 1934. – № 4. – S. 1,4.

Rudnyts’kyj М. Les’ Martovych. Vstupna stattya / М. Rudnyts’kyj // Martovych L. Abobon. – Lviv: Syayvo, 1928. – S. 5-15.

Rudnyts’kyj М. Maksym Ryl’s’kyj: Synya Dalechin’. – P. Fylypovych: Zemlya і viter. – Т. Os’machka: Krucha. – Hryhoriy Kosynka: na zolotykh bohiv (Vydavnytstvo «Slovo», K., 1922) / М. Rudnyts’kyj // Literaturno-naukovyj vistnyk. – 1923. – Kn. 8. – S. 368-371.

Rudnyts’kyj М. My і pol’s’ka literatura / М. Rudnyts’kyj // Nazustrich. – 1936. – № 24. – S. 5.

Rudnyts’kyj М. Mykhaylo Yatskiv / М. Rudnyts’kyj // Yatskiv М. Borot’ba z holovoyu. Narysy j opovidannya. – Kyiv: «Serp і Molot», 1919. – S. 5-16.

Rudnyts’kyj М. Mizh zahal’nodostupnistyu і futuryzmom / М. Rudnyts’kyj // Ukrains’ke literaturoznavstvo. – Lviv, 1994. – Vyp. 59. – S. 135-142.

Rudnyts’kyj М. Mizh ideyeyu і formoyu / М. Rudnyts’kyj – Lviv: «Dilo», 1932. – 243 s.

Rudnyts’kyj М. «Moloda Muza» piv-yuvilyatom / М. Rudnyts’kyj // Nazustrich. – 1937. – № 6. – S. 2, 4.

Rudnyts’kyj М. Muchenyk neprymyrennykh idealiv. Stanislav Bzhоzоvs’kyj / М. Rudnyts’kyj // My. – 1934. – Kn. 3. – S. 174-199.

Rudnyts’kyj М. Nash riven’ dyskusii / М. Rudnyts’kyj // Dilo. – 1931. – 12 lypnya. – S. 3.

Rudnyts’kyj М. Olimp «Molodoi Muzу» – kavarnya (Petro Karmans’kyj: «UKRAINS’KA BOHEMA». Storinky vchorashnyoho. Z nahody 30-littya «Molodoi Muzу». Lviv, 1936 ) / М. Rudnyts’kyj // Nazustrich. – 1936. – № 55. – S. 2-3.

Rudnyts’kyj М. Potreba fakhovoi krytyky / М. Rudnyts’kyj // Dilo. – 1931 – 14 lypnya. – S. 3-4.

Rudnyts’kyj М. Provintsiya / М. Rudnyts’kyj // Nazustrich. – 1936. – № 22. – S. 4-5.

Rudnyts’kyj М. Stari j novi shlyakhy. Psykhoanaliza, Shevchenko і zablukani vcheni / М. Rudnyts’kyj // Dilo. – 1926. – 27 travnya. – S. 2.

Rudnyts’kyj М. Chy istoriya literatury ye naukoyu? / М. Rudnyts’kyj // Dilo. – 1931. – 13 serpnya. – S. 4-5.

Rudnyts’kyj М. Chy teatr Karpenka Karoho postarivsya? (u 30-littya smerty dramaturha і artysta) / М. Rudnyts’kyj // Nazustrich. – 1937. – № 17. – S. 3.

Rudnyts’kyj М. Sharl Bodler / М. Rudnyts’kyj // Literaturno-naukovyj vistnyk. – 1923. – Kn. 6. – S. 138-146.

Rudnyts’kyj М. Shevchenko і yevropeys’ka krytyka / М. Rudnyts’kyj // Dilo. – 1931. – 11 bereznya. – S. 2.; 12 bereznya. – S. 2.

Rudnyts’kyj М. Shcho take «Moloda Muza»? / М. Rudnyts’kyj // Chorna Indiya «Molodoi Muzу». – Lviv: «Dilo», 1937. – S. 5-18.

Franko I. Manifest «Molodoi Muzу» / І. Franko // Franko І. Zibrannya tvoriv u p’yatydesyaty tomakh. – K.: Naukova dumka, 1982. – Т. 37. – S. 410-417.

Downloads


Переглядів анотації: 506

Опубліковано

29.06.2015

Як цитувати

Omelchuk, O. (2015). МИХАЙЛО РУДНИЦЬКИЙ: КРИТИКА — КАНОН — КОНТЕКСТ. Синопсис: текст, контекст, медіа, (2(10). https://doi.org/10.28925/2311-259x.2018(1)2515

Номер

Розділ

Теоретичні обрії літературознавства