САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ ІНШОГО: ЗБІРКА «ОСОТЕ!» МИРОСЛАВА ЛАЮКА ЯК ЕКОЛОГІЧНА МІСТЕРІЯ

Автор(и)

  • Iryna Borysiuk Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра кафедра української літератури i компаративістики

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259x.2018.(1).1.4750

Ключові слова:

Мирослав Лаюк, опозиція природне / культурне, своє / інше, екологічна містерія

Анотація

У статті зосереджено увагу на поетиці збірки «Осоте!» Мирослава Лаюка. Опозиція природного / культурного осмислюється як підстава для ревізії культурних смислів і відношень, що на них базується культурний консенсус. Доведено, що культурні сюжети М. Лаюк бачить і впізнає в динаміці природних процесів і явищ; точніше, над іншими способами бачення і відображення домінує саме культурна оптика. Мовою культурних сюжетів Лаюк переповідає (а радше втілює) нескінченно повторювану містерію кругообігу життя і смерті. Акцентовано, що прийняття Іншого відбувається як екологічна містерія, що скасовує ієрархічні стосунки влади і підпорядкованості на користь паритетності й діалогу. Відповідно, культурний текст може бути інтерпретований як матриця сприйняття чуттєвої реальності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Iryna Borysiuk, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра кафедра української літератури i компаративістики

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Гейзінга Й. Homo Ludens: Пер. з англ. / Йоган Гейзінга. – К.: Основи, 1994. – 250 с.

Герасим’юк В. «Позбав мене імені…» / Василь Герасимʼюк // Лаюк М. Осоте!: Поетична книжка. – К.: Смолоскип, 2013. – С. 211-222.

Дві тонни: Антологія поезії двотисячників. Упоряд. Б.-О. Горобчук, О. Романенко. – К., 2007.

Кордун В. Київська школа поезії – що це таке? / Віктор Кордун // Світовид. – 1997. – № 1-2 (26-27). – С. 7-20.

Лаюк М. Осоте!: Поетична книжка / Мирослав Лаюк. – К.: Смолоскип, 2013.

Толстой Н. И. Vita herbae et vita rei в славянской народной традиции / Н.И. Толстой // Славянский и балканский фольклор: Верования. Текст. Ритуал / Отв. ред. Н. И. Толстой. – М.: Наука, 1994. – С. 139-168.

Трубачев О. Н. Славянская этимология и праславянская народная культура / О.Н. Трубачев // Х Международный съезд славистов (София, сентябрь 1988). Славянское языкознание. Доклады советской делегации. Отв. ред. акад. Толстой Н.И. – М.: Наука, 1988. – С. 292-347.

Bauman Z. Liquid Modernity. – Cambridge: Polity Press, 2004.

Downloads


Переглядів анотації: 430

Опубліковано

15.11.2015

Як цитувати

Borysiuk, I. (2015). САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ ІНШОГО: ЗБІРКА «ОСОТЕ!» МИРОСЛАВА ЛАЮКА ЯК ЕКОЛОГІЧНА МІСТЕРІЯ. Синопсис: текст, контекст, медіа, (3(11). https://doi.org/10.28925/2311-259x.2018.(1).1.4750

Номер

Розділ

Історія літератури як структура