Сучасна поезія як об’єкт інтертекстуальності

Автор(и)

  • Oksana Y. Pukhonska Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

У статті розглянуто теоретичні основи інтертекстуальності в сучасній українській поезії молодих авторів останнього десятиліття. Проаналізовано форми вираження міжтекстової комунікації через цитату і мотив, оскільки ці аспекти є найчастішим її проявом у досліджуваному матеріалі.  Сучасна поезія характеризується залученням у авторський текст численних інтертекстуальних елементів.

Ключові слова: поезія; інтертекстуальність; постмодернізм; цитата; мотив; іронія; гра

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Барт Р. S/Z / Пер. с фр. 2-е изд., испр. Под ред. Г. К. Косикова / Ролан Барт. – Москва : Эдиториал УРСС, 2001. – 232 с.

Быдина И. В. Интертекстуальные трансформации в поэзии Виктора Сосноры / И. Быдина // Проблемы поэтики русского художественного текста. – 2003. – С. 28-35.

Бодлер Ш. Поезії / Шарль Бодлер / Переклад із французької Д. Павличка та М. Москаленка. – К. : Дніпро, 1989. – 357 с.

Дві тони: Антологія поезії двотисячників. – К. : Маузер, 2007. – 302 с.

Золоті рядки української поезії: Розстріляне відродження / Укладач О. В. Зав’язкін. – Донецьк : ТОВ ВКФ “БАО”, 2008. – 224 с.

Козицкая Е.А. Смыслообразующая функция цитаты в поэтическом тексте: Пособие по спецкурсу / Екатерина Козицкая. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1999. – 140 с.

Літпошта: (збірка молодої поезії, і не тільки…) / упоряд. М. Шунь, І. Павлюк, О. Жупанський. – К. : Вид-во Жупанського, 2009. – 317 с.

Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста / Юрий Лотман. – Ленинград: Просвещение, 1972. – 271 с.

Мітосек З. Теорії літературних досліджень / Пер. з польської В. Гуменюка / Зофія Мітосек. – Сімферополь : Таврія, 2005. – 408 с.

Семенова Н. В. Цитата в художественной прозе (На материале произведений В. Набокова). – Тверь : Твер. гос. университет, 2001. – 200 с.

Силантьев И. В. Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике: очерк историографии. Научное издание / И. Силантьев. – Новосибирск : Издательство ИДМИ, 1999. – 104 с.

Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. / Упоряд. Б. Бакули; За заг. ред. В. Моренця; Пер. з польськ. С. Яковенка. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 531 с.

Downloads


Переглядів анотації: 314

Опубліковано

25.01.2013

Як цитувати

Pukhonska, O. Y. (2013). Сучасна поезія як об’єкт інтертекстуальності. Синопсис: текст, контекст, медіа, (1). вилучено із https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/16

Номер

Розділ

Історія літератури як структура