ФУНКЦІЇ ТА СМИСЛИ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВЗАЄМИН: АБСОЛЮТ ЧИ ШИЗОФРЕНІЧНЕ РОЗДВОЄННЯ?

Автор(и)

  • Tetyana Zemliakova

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259x.2015.3.812

Ключові слова:

інформація, інформаційний простір, інформаційне суспільство, інформаційна функція, реципієнт

Анотація

У статті розглянуто перспективу змін у контексті інформаційного суспільства та простору, їх вплив на людину в цілому, функції нового інформаційного простору, потребу «правильної організації повідомлень» та роль реципієнта в цьому процесі, виокремлено дефінітивний ряд: «інформація», «інформаційний простір», «інформаційне суспільство», підкреслено важливість віднайдення та дотримання власної культурної ідентичності. Вказано, що нині масштаби соціальних і культурних метаморфоз величезні, а культурні цикли змінюються дуже швидко, провокуючи цивілізаційні потрясіння. Акцентовано, що ідентичності стають дедалі більш специфічними, їх важче розподіляти, зростає соціальна фрагментизація.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования: пер с англ. / Изд. 2-ое, испр. и доп. — М.: Academia, 2004. - 788 с.

Готхард Б. Современное общество: общество риска, информационноеобщество, общество знаний: пер. с нем./А.Ю. Антоновского, Г.В. Гороховой, Д.В. Ефременко, В.В. Каганчук, - М.: Логос, 2010. – 248 с.

Добровольська А. Інформаційний простір: проблеми становлення нової якості національного росту[Електронний ресурс ]/ А. Добровольська. – Режим доступу: http://www1.nas.gov.ua/publications/books/serii/academy/1102010/Documents/2010_03/a14.pdf

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура: Пер. с англ./ О.И. Шкаратана. М: ГУ-ВШЭ, 2000. – 446 с.

Малик І. Національний медіа-простір в умовах глобалізації: прийоми боротьби та правила захисту / Іван Малик// Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2009. – вип. 21. – С. 122-127.

Маклюэн М. Война и мир в глобальной деревне: пер. с англ. / И. Летберга. - М.: ACT: Аслрель, 2012. – 219 с.

Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. / Э. Тоффлер. - М.: ООО "Издательство ACT", 2002. – 557 с.

Downloads


Переглядів анотації: 408

Опубліковано

15.11.2015

Як цитувати

Zemliakova, T. (2015). ФУНКЦІЇ ТА СМИСЛИ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВЗАЄМИН: АБСОЛЮТ ЧИ ШИЗОФРЕНІЧНЕ РОЗДВОЄННЯ?. Синопсис: текст, контекст, медіа, (3(11). https://doi.org/10.28925/2311-259x.2015.3.812

Номер

Розділ

Медіа та віртуальна реальність