ЕПІСТОЛЯРІЙ ЯК АРТЕФАКТ ДУХОВНОСТІ

Автор(и)

  • Inha Pogrebniak

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259x.2015.3.12

Ключові слова:

епістолярій, духовність, лист, письменницький епістолярій

Анотація

У статті розглянуто проблему духовності, що актуалізується у кризові періоди суспільного розвитку, проаналізовано основні теоретикометодологічні засади означеної теми, визначено домінантні засади духовності особистості в епістолярії митців слова. Запропоновано вивчати листи письменника як сучасника своєї епохи, у результаті чого проступає картина духовності чи бездуховності не тільки конкретних дій, думок і вчинків адресатів, а й картина духовності суспільства Окреслено епістолярій як категорію, що демонструє сутнісні формати духовності адресатів, адже саме людині притаманні мислення, свідомість, емоції, переживання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Библия. Книги священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М.: Библеймкре общество, 1995. – 1371 с.

Вервес Г. Д. Поет повертається на Батьківщину // Рад. літературознавство. – 1989. – №1. – С.29-34. – С. 30.

Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа: В 14 т. – М. 1959. – Т.4. – 440 с.

Гинзбург Л. О психологической прозе. – Л.: Худож. лит., 1976. – 464 с. – С. 12.

Деметрий о стиле //Античные риторки. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. – С.237–285.

Забіяка І.М. Епістолярна спадщина В.Горленка: Монографія. – К.: ВПЦ „Київський ун-т”, 2002. – 247 с. – С. 7.

Кант И. Критика чистого разума. – Симферополь: Реноме. – 1998. – 528 с.

Кононенко П.П. У пошуках суті. – К.: Дніпро. 1981. – 87 с.

Коцюбинська М. „Зафіксоване й нетлінне”. Роздуми про епістолярну творчість. – К.: Дух і літера, 2001. – 299 с. – С. 40.

Кримский С.Б. Контуры духовности: Новые контексты идентификации // Вопросы философии. – 1989. – № 12. – С. 21-28.

Крюковский Н. Homo pulcer – Человек прекрасный: Очерк теоретической естетики человека. – Минск: Из-во БГУ, 1983. – 303 с.

Ляхова Ж. Теоретичні питання дослідження епістолярію українського письменства //Третій Міжнародній конгрес україністів. – Харків, 1996. – Том: Літературознавство. – С.85–91. – С. 87.

Модзалевский Б.Л. Предисловие // Пушкин А.С. Письма: В 3 т. – М.-Л.: Гос. изд-во, 1926. – Т.1. – 1815-1825. – С. ІІІ – XLVII, С. 4.

Назарук М.Й. Українська епістолярна проза кінця XVI – початку XVII ст.: Дис…канд. філол. наук: 10.01.01 /НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 192 с.

Петриченко Н. Лист письменників на учнівській парті//Дивослово. – 2004. – № 4. – С. 32-37.

Санов Л. Чим вимирюється людина. Літературно-критичні роздуми і нотатки. – К.: Рад. пись-к, 1976. – 162 с.

Словарь античности: Пер. с нем. – М.; Эллис Лак; Прогресс, 1994. – С. 196.

Советский эниклопедический словарь. – 4-е изд. – М.: Сов. Энцикл., 1989. – С. 421.

Стасов В.В. Письма. – М.-Л., 1930. – 49 с. – С. 12.

Downloads


Переглядів анотації: 361

Опубліковано

15.11.2015

Як цитувати

Pogrebniak, I. (2015). ЕПІСТОЛЯРІЙ ЯК АРТЕФАКТ ДУХОВНОСТІ. Синопсис: текст, контекст, медіа, (3(11). https://doi.org/10.28925/2311-259x.2015.3.12

Номер

Розділ

Теоретичні обрії літературознавства