АМБIВАЛЕНТНIСТЬ ФIЛОСОФСЬКО-IСТОРИЧНИХ ВIЗIЙ МИКОЛИ ГОГОЛЯ

Автор(и)

  • Olena Yeremenko Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури і компаративістики

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259x.2015(4)56hj

Ключові слова:

історія, філософія історії, твори історичної тематики, ментальність, Микола Гоголь

Анотація

У статті здійснено аналіз поглядів Миколи Гоголя на історію України з урахуванням особливостей його психології та рис національної ментальності. Окреслено найгостріші дискусійні думки літературознавців щодо філософсько-історичних візій письменника та встановлено закорінені в біографію причини звернення митця до української історії. Наголошено, що М. Гоголь тяжів до типу національної i громадської самосвiдомостi, покликаного подолати історичний конфлікт Росії й України та його власний внутрiшнiй конфлікт – роздвоєність, спричинену з одного боку замилуванням Україною, а з іншого – звеличенням Росiї.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olena Yeremenko, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури і компаративістики

доктор філологічних наук, професор

Посилання

Абрамович С. Д. Двоемирие Гоголя : монография / С.Д.Абрамович. – Каменец-Подольский : Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко, 2014. – 120 с.

Барабаш Ю. Гоголь и Шевченко. Антиномии национального сознания // Серия литературы и языка. 1996. Т. 55, № 1. С. 29-43 http://feb-web.ru/feb/izvest/1996/01/961-029.htm.

Барабаш Ю. Самотнiсть Гоголя (Причинки до теми) / Ю.Барабаш // Сучаснiсть. – Жовтень. – 1995. – С. 88.

Бояновська Е. Микола Гоголь: мiж українським i росiйським нацiоналiзмом. / Едита М. Бояновська/ – К.: Темпора, 2013. – 616 с.

Булига О. «Справи давнини нашої...» Микола Гоголь – iсторик України // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / / За заг. ред. Лариси Iвшиної; [упоряд.: Iгор Сюндюков, Надiя Тисячна, Марiя Томак]– К. : Укр. прес-група, 2011. – С. 634–664.

Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: [В 14 т.] / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). – [М.; Л.]: Изд-во АН СССР, 1937–1952. – Т. 8. Статьи / Ред.: Н. Ф. Бельчиков, Б. В. Томашевский. – 1952. – 816 с.

Гоголь. Собрание починений в девяти томах. – М.: Русская книга, 1994. – Т. 7. – 624 с.

Грабович Г. Гоголь i мiф України (початок) // Сучаснiсть. – 1994. – № 9-10.

Дзира Я. Поетичне слово генiя: Iсторична основа чи мiфологiчне тло? / Я. Дзира // Лiтературна Україна. – Травень 23. – 1996.

Забужко О. «Психологiчна Америка» й азiатський ренесанс, або знову про Карфаген / Оксана Забужко // Сучаснiсть. – Вересень. – 1994. – С. 157.

Крижанiвський С. «Украинские мелодики» Миколи Маркевича в початках українського романтизму ХIХ ст. / С. Крижанівський // Сучаснiсть. – Лютий. – 1993. – С. 146.

Луцький Ю.О. Страдництво Миколи Гоголя, знаного також як Нiколай Ґоґоль: Пер. з англ. – К.: Знання України, 2002. – 114 с. – (Сер. «Гоголезнавчi студії»; Вип. 11).

Мовчан П. Хвала канону: поэтические пристрастися / П. Мовчан. – М.: Сов. писатель, 1990. – 304 с.

Сюндюков И. Время живых душ. Николай Гоголь – историк Украины / / День, 2000. – 24.06. – № 112.

Downloads


Переглядів анотації: 470

Опубліковано

29.12.2015

Як цитувати

Yeremenko, O. (2015). АМБIВАЛЕНТНIСТЬ ФIЛОСОФСЬКО-IСТОРИЧНИХ ВIЗIЙ МИКОЛИ ГОГОЛЯ. Синопсис: текст, контекст, медіа, (4(12). https://doi.org/10.28925/2311-259x.2015(4)56hj

Номер

Розділ

Теоретичні обрії літературознавства