ПОЕТИКА РЕМАРКИ ІВАНА ТОБІЛЕВИЧА

Автор(и)

  • Kyrylo Polishchuk Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, кафедра української літератури

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259X.2016(1)3174

Ключові слова:

драматургія, ремарка, класифікація та функція ремарок, драматургічна майстерність, Іван Тобілевич (Карпенко-Карий)

Анотація

Ремарки є важливим структурним елементом драматургії та єдиною формою авторського мовлення у творі. Виконуючи суто службову функцію ремарки водночас займають особливе місце у формуванні ідеї драматичного твору, особливо це стосується творів «нової драми». Драматургія Івана Тобілевича перебуває на шляху до «нової драми», а тому дослідження особливостей ремарок у його творах, з огляду на їхню роль та функції, вельми важливе. У статті систематизовані ремарки драматурга за їхнім розташуванням (внутрішньотекстові, позатекстові, дійові особи) та функцією (емоційні, дійові, адресні, описові, просторові). Характерними для Тобілевича є ремарки, які описують помешкання козаків та заможних селян; меншою мірою трапляються описи зовнішнього вигляду хат, дворів; зовсім відсутні пейзажні описи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Kyrylo Polishchuk, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, кафедра української літератури

Аспірант

Посилання

Баранник Д. Драматичний діалог. Питання мовної композиції / Дмитро Харитонович Баранник, Георгій Микитович Гай. – К.: Вид-во Київського університету, 1961. – 164 с.

Вірченко Т. І. Сценічність візуальних образів у ввідних ремарках п'єс І. Карпенка-Карого / Тетяна Ігорівна Вірченко. // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 3-9.

Возмищева Е. Функция ремарки в драматургии Василия Сигарева / Е. В. Возмищева. // Уральский филологический вестник. – Екатеринбург, 2013. – №5 – С. 244-250.

Зорин А. «Поэтика ремарки в русской драматургии XVIII – XIX веков [Текст]: автореферат дис. доктора филолог. Наук: 10.01.01 / Зорин Артем Николаевич. – Саратов, 2010. – 31 с.

Ибсен Г. Собрание починений в 4 томах. Том 3. Пьесы. 1873 – 1890 / Генрик Ибсен. – М.: Искусство, 1957. – 856 с.

Карпенко-Карий І. К. (І. Тобілевич) Твори: в 3-х томах. Т.1 Драматичні твори / Упоряд. П. Киричка та Л. Стеценка. – К.: Дніпро, 1985. – 439 с.

Карпенко-Карий І. К. (І. Тобілевич) Твори: в 3-х томах. Т.2 Драматичні твори / Упоряд. П. Киричка та Л. Стеценка. – К.: Дніпро, 1985. – 351 с.

Карпенко-Карий І. К. (І. Тобілевич) Твори: в 3-х томах. Т.3 Драматичні твори, листи, статті / Упоряд. П. Киричка та Л. Стеценка. – К.: Дніпро, 1985. – 373 с.

Литературная энциклопедия. Ремарка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le9/le9-5991.html

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – К.:ВЦ «Академія», 2007. – 752 с. (Серія: Notabene).

Невідомий Іван Тобілевич (Карпенко-Карий): листи, п’єси / Упорядкування і вступна стаття С. Бронза. – Вид. 2-ге, перероблене та доповнене – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 576 с.

Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 640 с.

Слюсар Н. Структурно-функціональні особливості драматургійних текстів [Текст]: автореферат дис. канд. філол. наук: 10.02.01 / Слюсар Наталія Олександрівна. – Дніпропетровськ, 2004. – 18 с.

Сперантов В. «Поэтика ремарки в русской трагедии XVIII – начала XIX века» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rvb.ru/philologica/05pdf/05sperantov.pdf

Чехов А. П. Пьесы / Антон Павлович Чехов. – М.: Художественная литература, 1982. – 304 с.

Downloads


Переглядів анотації: 964

Опубліковано

31.03.2016

Як цитувати

Polishchuk, K. (2016). ПОЕТИКА РЕМАРКИ ІВАНА ТОБІЛЕВИЧА. Синопсис: текст, контекст, медіа, (1(13), 79–88. https://doi.org/10.28925/2311-259X.2016(1)3174

Номер

Розділ

Доба народництва: простір інтерпретації