«ВТРАЧЕНА ІДЕНТИЧНІСТЬ» ЯК ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Автор(и)

  • Svitlana Yevtushenko Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури і компаративістики

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259X.2016(1)1265

Ключові слова:

глобалізація, ідентичність, англофільство

Анотація

Сучасним глобалізаційним процесам притаманні інтенсивність і розмах. Через це особливої актуальності набувають проблеми ідентичності. Відсутність єдиного визначення поняття «ідентичність» зумовлена складною природою даного явища. У статті увагу зосереджено на дослідженні феномену «втраченої» ідентичності. В індійській колоніальній історії поява індійців із «втраченою» ідентичністю пов’язана з британської політикою «англізації» певного прошарку індійського суспільства. «Англофільство» індійських цивільних службовців та їх відмова від національної ідентичності актуалізуються в романах сучасних англо-індійських письменників. Кіран Десаї у «Спадщині втрачених» та Арундаті Рой у творі «Бог дрібниць» акцентують увагу на негативному впливі «англізації» на колишніх жителів індійської колонії. Письменниці підкреслюють, що англофіли виявляються небажаними анахронізмами постколоніальної Індії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Б. Андерсон; Пер. с англ. В. Николаева; Вступ. ст. С. Баньковской. – М. : «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001. – 288 с.

Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність / О. Гнатюк. – К. : Критика, 2005. – 528 с.

Грицак Я. Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад. Есеї / Я. Грицак. – К. : Критика, 2011. – 350 с.

Десаи Киран. Наследство разоренных [Электронный ресурс] / Десаи Киран. – Режим доступа: http://padabum.com/d.php?id=196839

Культурология. Энциклопедия. В 2-х т. Том 1 / Главный редактор и автор проекта С.Я.Левит. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007. – 1392 с.

Рой Арундати. Бог мелочей [Электронный ресурс] / Рой Арундати. – Режим доступа: http://royallib.com/author/roy_arundati.html

Саїд Е. Культура й імперіалізм / Е. Саїд. – К. : Критика, 2007. – 608 с.

Сервье Ж. Этнология / Ж. Сервье. – М. : ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 158 с.

Скороходова Т.Г. Англофильство бенгальских интеллектуалов: путь к себе от признания Другого [Электронный ресурс] / Т.Г. Скороходова. – Режим доступа: http://vphil.ru/index.php?id=776&option=com_content&task=view

Тлостанова М. Эра Агасфера, или Как сделать читателей менее счастливыми [Электронный ресурс] / М. Толстанова. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/inostran/2003/1/tlost.html

Фергюсон Н. Империя: чем современный мир обязан Британии / Н. Фергюсон. – М. : Астрель : CORPUS, 2013. – 560 с.

Downloads


Переглядів анотації: 436

Опубліковано

30.03.2016

Як цитувати

Yevtushenko, S. (2016). «ВТРАЧЕНА ІДЕНТИЧНІСТЬ» ЯК ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ СИНДРОМ. Синопсис: текст, контекст, медіа, (1(13), 14–22. https://doi.org/10.28925/2311-259X.2016(1)1265

Номер

Розділ

Теоретичні обрії літературознавства