ГРА В ЖАНРОВІЙ МОДЕЛІ ЛІТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛУ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

  • Halyna Bitkivska

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259X.2016(1)65

Ключові слова:

гра, жанрова модель, літературний журнал, літературний жанр, тематична рубрика, інтермедіальний елемент

Анотація

У статті досліджено роль і значення ігрових стратегій в жанровій моделі літературного журналу. На матеріалі твору Б. Ейхенбаума «Мій часопис» («Мой временник») простежується ігрове поєднання тематичних рубрик та літературних жанрів у журнальному контексті. Визначено комунікативний потенціал інтермедіальних елементів, мовних ігор та експериментів із формою в тексті журналу. Запропоноване розуміння літературного журналу як тексту, цілісність якого забезпечується за допомогою ігрових стратегій, які можна простежити на жанровому, сюжетно-композиційному та стилістичному рівнях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман // Лотман Ю. М. Об искуссве. – СПб. : «Искусство-СПБ», 2005. – С. 14–285.

Львов В. С. Литературная критика формальной школы (Ю. Н. Тынянов, В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум): автореф. ... канд. филол. наук: 10.01.10 [електр. ресурс] / Львов Василий Сергеевич. – М. : МГУ им. М.В.Ломоносова, 2015. – 20 с. – Режим доступу: http://cheloveknauka.com/literaturnaya-kritika-formalnoy-shkoly#ixzz43LXqTtvY

Матвієнко С. Дискурс формалізму: український контекст / С. Матвієнко. – Львів: Літопис, 2004. – 144 с.

Немзер А. Занимательная филология: [рецензия]; [електр. ресурс] / А. Немзер. – Режим доступу: http://www.ruthenia.ru/nemzer/zanfil.html

Новиков Вл. Писатель Борис Эйхенбаум / Вл. Новиков // Эйхенбаум Б. М. Мой временник. Маршрут в бессмертие. – М. : Аграф, 2001. – С. 5–10.

Соколянский М. О жанровой специфике книги Б.М. Эйхенбаума «Мой временник» / М. Соколянский // Вісник Дніпропетровського ун-ту імені А. Нобеля. Серія «Філологічні науки. – 2012. – №1(3). – С. 68–74.

Чудакова М. О. Наследие и путь Б. Эйхенбаума / М. О. Чудакова, Е. А. Тоддес // Эйхенбаум Б. М. О литературе. Работы разных лет. – М. : Сов. писатель, 1987. – С. 3–32.

Шубинский В. Железный кузнечик / В. Шубинский // Эйхенбаум Б. М. «Мой временник»… Художественная проза и избранные статьи 20–30-х годов. – СПб. : Инапресс, 2001. – С. 5–24.

Эйхенбаум Б. М. Мой временник. Маршрут в бессмертие / Б. М. Эйхенбаум. – М. : Аграф, 2001. – 384 с.

Эйхенбаум Б.М. «Мой временник»… Художественная проза и избранные статьи 20–30-х годов / сост. О.Б.Эйхенбаум, Е.А.Тоддес. – СПб.: Инапресс, 2001. – 652 с.

Downloads


Переглядів анотації: 360

Опубліковано

30.03.2016

Як цитувати

Bitkivska, H. (2016). ГРА В ЖАНРОВІЙ МОДЕЛІ ЛІТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛУ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ. Синопсис: текст, контекст, медіа, (1(13), 89–95. https://doi.org/10.28925/2311-259X.2016(1)65

Номер

Розділ

Медіа та віртуальна реальність