ХУДОЖНІЙ ПСИХОЛОГІЗМ У ПРОЗІ ЯКОВА КАЧУРИ: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО

Автор(и)

  • Inna Komarovska

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259X.2016(1)5183

Ключові слова:

соціалістичний реалізм, художній психологізм, естетична оцінка, традиції і новаторство, засоби характеротворення, внутрішній монолог, жіночі й чоловічі образи, психоаналіз, гендерна інтерпретація

Анотація

У статті порушено проблему естетичного поцінування прози кінця 20-30-х років ХХ ст. Пропонована студія є спробою актуалізувати дослідження епіки Якова Качури відповідно до теоретико-методологічних пошуків сучасної гуманітаристики. Розглянуто специфіку психологізму в малій прозі Якова Качури. Акцентовано, що відтворення внутрішнього світу персонажів, моделювання характерів відбувається через комбіноване застосування основних форм психологізму та притаманних їм засобів і художніх прийомів. Виявлено, що в творах Якова Качури соціально-політичні питання мають психологічний підтекст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Буряк Б. С. Яків Качура. Життя і творчість / Б. С. Буряк. – К. : Рад. письменник, 1962. – 151 с.

Бернадська Н. Канон соцреалістичного роману / Ніна Бернадська // Слово і час. – 2005. – № 2. – С. 44–52.

Гундорова Т. Соцреалізм як масова культура / Т. Гундорова // Сучасність. – 2004. – № 6. – С. 52–66.

Качура Я. Зламана присяга: Оповідання / Яків Качура. – Х. : Держвидав України, 1928. – 187 с.

Качура Я. Похорон / Яків Качура // Життя й революція. – 1926. – № 9. – С. 16–24.

Качура Я. Хтодьова родина / Яків Качура // Життя й революція. – 1927. – № 6. – С. 310–321.

Куренная Н. М. Социалистический реализм. Историко-культурный аспект (Из опыта восточноевропейских литератур. 1930–1970-е годы) / Н. М. Куренная. – М. : Ин-т славяноведения РАН, 2004. – 188 с.

Ленська С. В. Українська мала проза 1920 – 1960-х років: ідейно-тематичні домінанти, жанрові моделі і стильові стратегії : Дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література / Світлана Василівна Ленська ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2015. – 470 с.

Хархун В. П. Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації / В. П. Хархун. – Ніжин : ТОВ «Гідромас». – 2009. – 508 с.

Якубовський Ф. Рецензія [Я. Качура «Непі». – Книгоспілка, 1926, стор. 95] / Ф. Якубовський // Життя й революція. – 1926. – №9. – С. 124–125.

Downloads


Переглядів анотації: 503

Опубліковано

30.03.2016

Як цитувати

Komarovska, I. (2016). ХУДОЖНІЙ ПСИХОЛОГІЗМ У ПРОЗІ ЯКОВА КАЧУРИ: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО. Синопсис: текст, контекст, медіа, (1(13), 57–62. https://doi.org/10.28925/2311-259X.2016(1)5183

Номер

Розділ

Історія літератури як структура