СЦЕНАРІЙ ПРОТИСТОЯННЯ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ: ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ КЛАСТЕР

Автор(и)

  • Yuliia Vyshnytska

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259X.2016(1)3145

Ключові слова:

концепт, міфологічний сценарій, міфологема, публіцистичний дискурс, семіотична модель, субфрейм

Анотація

У статті зосереджено увагу на семіотичному моделюванні міфологічного сценарію протистояння в публіцистичному дискурсі. Наголошено, що сценарій протистояння «свій – чужий» реалізований у суспільно-політичному, колоніально / постколоніальному, гендерному / феміністичному, геокультурологічному, топографічному, освітянсько-науковому, літературнохудожньому, мистецькому дискурсах за допомогою міфологічних координат Іншого, Ворога, Чужого. Об’єктом є літературно-художній кластер, у якому виокремлюються базові фрейми «Національна ідентичність», «Самоідентичність», представлені концептами «Пам’ять», «Тілесність», «Мова», «Ім’я», «Міфотворчість». Вказані варіанти міфологічного сценарію протистояння – сценарії спротиву, вигнання, наближення / відсторонення до / від Чужого.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Агеєва Віра. Путівник для інтелектуального бродяжництва / Віра Агеєва // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік IV, число 3 (29), березень 2000. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 32 с. – С. 14-17.

Андрейчик Марко. Проза мовної ідентичности / Марко Андрейчик // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік IX, число 3 (89), березень 2005. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 36 с. – С. 23-25.

Андрусяк Іван. Досвід штилю / Іван Андрусяк // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік X, число 5 (103), травень 2006. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 36 с. – С. 18-19.

Андрухович Юрій. Місце зустрічі Germaschka / Юрій Андрухович // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік VI, число 5 (55), травень 2002. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 32 с. – С. 33-36.

Андрухович Юрій. Живокіст серцевидний / Юрій Андрухович // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік X, число 4 (102), квітень 2006. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 36 с. – С. 30-32.

Балан Сергій. Beneficia non obtruduntur / Сергій Балан // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік XI, число 6 (116), червень 2007. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 32 с. – С. 2-4.

Бернсанд Нікляс. Безневинність пам’яті / Накляс Бернсанд // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік XI, число 7-8 (153-154), липень-серпень 2010. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 48 с. – С. 23-23.

Березовчук Лариса. Поруйнування Єрусалима / Лариса Березовчук // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік IV, число 3 (29), березень 2000. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 32 с. – С. 25-30.

Богомолов Олександр, Семиволос Ігор. Кримськотатарський газетний дискурс: уявлення про інших / Олександр Богомолов, Ігор Семиволос // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік XI, число 7-8 (153-154), липень-серпень 2010. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 48 с. – С. 15-19.

Бурума Ян. Культ вигнання / Ян Бурума // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік VIII, число 1-2 (75-76), січень-лютий 2004. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 40 с. – С. 33-35.

Валіцький Анджей. Чи можливий ліберальний націоналізм? / Анджей Валіцький // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік III, число 1-2 (15-16), січень-лютий 1999. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 30 с. – С. 12-18.

Вишницкая Ю.В. Ассоциативная зазоринка между… (хаос и космос произведений Витальда Гомбровича). // Наукові записки. – Випуск 75(3), – серія: Філологічні науки (мовознавство): У V ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченко, 2008. – 424с. – С.14-16.

Ґоск Ганна. Польське літературознавство на тему постзалежности / Ганна Ґоск // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік XVII, число 5-6 (187-188), травень-червень 2013. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 48 с. – С. 14-17.

Грабович Григорій. Недооцінений Костецький / Григорій Грабович // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік IV, число 1-2 (27-28), січень-лютий 2000. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 32 с. – С. 28-29.

Грабович Григорій. Літературне історіописання та його контексти / Григорій Грабович // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік V, число 12 (50), грудень 2001. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 34 с. – С. 11-15.

Гундорова Тамара. Симптоматка «хворого тіла» / Тамара Гундорова // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік XI, число 7-8 (153-154), липень-серпень 2010. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 48 с. – С. 24-28.

Ґорізонтов Лєонід. Уявлювані історіографії / Лєонід Ґорізонтов // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік X, число 4 (102), квітень 2006. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 36 с. – С. 26-27.

Дзядевич Тетяна. Густа листопадова проза / Тетяна Дзядевич // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік IX, число 11 (97), листопад 2005. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 32 с. – С. 20-21.

Ільницький Олег. Гоголь і постколоніальний контекст / Олег Ільницький // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік IV, число 3 (29), березень 2000. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 32 с. – С. 9-13.

Кабачій Роман. Мовчазна війна топонімів / роман Кабачій // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік VIII, число 1-2 (75-76), січень-лютий 2004. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 40 с. – С. 20-21.

Костецький Ігор. Ціна людської назви / Ігор Костецький // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік IV, число 1-2 (27-28), січень-лютий 2000. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 32 с. – С. 25-27.

Костюк Василь. Гра в класики / Василь Костюк // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік II, число 10 (12), жовтень 1998. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 32 с. – С. 30-31.

Костюк Василь. Европеєць як чужий / Василь Костюк // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік IX, число 9 (95), вересень 2005. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 36 с. – С. 8-10.

Коцюбинська Михайлина. Упізнаваний нарешті гість / Михайлина Коцюбинська // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік XI, число 5 (115), травень 2007. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 32 с. – С.22-26.

Матвієнко Світлана. Мамай у павутинні / Світлана Матвієнко // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік IV, число 3 (29), березень 2000. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 32 с. – С. 23-24.

Матвієнко Світлана. (У)мови сцени / Світлана Матвієнко // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік VII, число 12 (74), грудень 2003. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 40 с. – С. 29-32.

Матіяш Богдана. Пам’ять про Анну / Богдана Матіяш // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік IX, число 3 (89), березень 2005. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 36 с. – С. 29-30.

Махно Василь. Якщо ти не любиш Луїса Армстронґа… / Василь Махно // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік XI, число 5 (115), травень 2007. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 32 с. – С. 30-31.

Мельничук Аскольд. Очима Заходу / Аскольд Мельничук // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік XII, число 3 (125), березень 2008. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 32 с. – С. 23-27.

Пономарьов Віталій. Здобуття ідентичности / Віталій Пономарьов // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік X, число 10 (108), жовтень 2006. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 36 с. – с. 5.

Прохасько Юрко. Genius чи Genius loci?/ Юрко Прохасько // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік XVII, число 3-4 (185-186), березень-квітень 2013. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 48 с. – С. 13-16.

Ревакович Марія. Ерос і вигнання / Марія Ревакович // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік X, число 10 (108), жовтень 2006. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 36 с. – С. 28-33.

Семків Ростислав. Пересипання сенсу / Ростислав Семків // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік IV, число 1-2 (27-28), січень-лютий 2000. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 32 с. – С. 23-24.

Стефанівська Ліда. Світська відміна релігії / Ліда Стефанівська // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік III, число 1-2 (15-16), січень-лютий 1999. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 30 с. – С. 24-26.

Чаплінський Пшемислав. Зв'язок і насильство / Пшемислав Чаплінський // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік XVII, число 5-6 (187-188), травень-червень 2013. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 48 с. – С. 8-13.

Чумаченко Ганна, Ласовський Ярополк. Безсмертний селеп / Ганная Чумаченко, Ярополк Ласовський // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік IX, число 12 (98), грудень 2005. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 32 с. – С. 13-16.

Швед Павло. Samvydav.net: безмежжя та межі постмодернізму / Павло Швед // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік X, число 10 (108), жовтень 2006. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 36 с. – С. 14-18.

Шеремет Олена. Пристрасть пізнання світу / Олена Шеремет // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік XVII, число 5-6 (187-188), травень-червень 2013. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 48 с. – С. 25-27.

Шульце Інґо. Фрагменти нотаток… / Інґо Шульце // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік X, число 5 (103), травень 2006. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 36 с. – С. 30-32.

Яковенко Сергій. Випробування тілесности / Сергій Яковенко // Критика: часопис. Рецензії, есеї, огляди. – Рік IX, число 9 (95), вересень 2005. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ» – 36 с. – С. 16-18.

Downloads


Переглядів анотації: 457

Опубліковано

31.03.2016

Як цитувати

Vyshnytska, Y. (2016). СЦЕНАРІЙ ПРОТИСТОЯННЯ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ: ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ КЛАСТЕР. Синопсис: текст, контекст, медіа, (1(13), 103–119. https://doi.org/10.28925/2311-259X.2016(1)3145

Номер

Розділ

Медіа та віртуальна реальність